Onderstaande indicaties worden per 12 oktober 2022 opgenomen in het basispakket:

Kyprolis (carfilzomib), voor zover verstrekt in combinatie met daratumumab en dexamethason of isatuximab en dexamethason voor multipel myeloom bij volwassenen die ten minste één eerdere behandeling hebben gehad.

Sarclisa (isatuximab), voor zover verstrekt in combinatie met carfilzomib en dexamethason voor de behandeling van volwassen patiënten met multipel myeloom die minstens één eerdere behandeling hebben gehad.

Darzalex (daratumumab), voor zover verstrekt in combinatie met carfilzomib en dexamethason voor multipel myeloom bij volwassenen die ten minste één eerdere behandeling hebben gehad

De financiële afspraken gelden tot en met 31 december 2024.

Sluisplaatsing
Op 15 september 2022 heeft de Europese Commissie een handelsvergunning afgegeven voor de toepassing van relatlimab-nivolumab als eerstelijnsbehandeling van inoperabel of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder met tumor-PD-L1-expressie kleiner dan 1%.

De combinatie relatlimab-nivolumab (merknaam Opdualag) is in de sluis geplaatst. De combinatie relatlimab-nivolumab is voor bovenstaande indicatie en alle toekomstige indicaties uitgesloten van vergoeding uit het basispakket.

Zie voor verdere informatie de Staatscourant onder dit bericht.