• Idecabtagene vicleucel (merknaam Abecma), voor zover verstrekt in het kader van de behandeling van volwassen patiënten met teruggekeerde en refractaire multipel myeloom die ten minste drie eerdere behandelingen hebben gekregen met ten minste één immunomodulerend middel, één proteasoomremmer, en een anti-CD38-monoklonaal antilichaam en bij wie tijdens de laatste behandeling ziekteprogressie is aangetoond.
     
  • Niraparib zal voor de volgende indicatie, als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderde epitheliale hooggradige eierstok-, eileider- of primaire peritoneumkanker zonder bewezen BRCA1/2 mutatie, die volledig of partieel reageren na afronding van een eerstelijnsbehandeling met op platina gebaseerde chemotherapie. Er zal geen prijsonderhandeling gevoerd worden.

    Voor patiënten die een bewezen BRCA1/2-mutatie hebben, voldoet niraparib niet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Als gevolg zal niraparib voor deze indicatie niet opgenomen worden in het basispakket en blijft deze indicatie deel uitmaken van de pakketsluis.


Zie voor de toelichting hieronder 'Staatscourant 2021, 35841'.