Zynlonta (loncastuximab tesirine)
Op 15 september 2022 heeft het Committee for Medicinal Products for Human Use (hierna: CHMP) een positieve opinie gegeven over markttoelating tot de Europese markt van loncastuximab tesirine voor zover verstrekt als monotherapie in het kader van de geneeskundige behandeling van volwassen patiƫnten met recidiverend of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom of met recidiverend of refractair hooggradig B-cellymfoom, na twee of meer lijnen systemische therapie. Deze indicatie is in de sluis geplaatst.
Zie voor verdere informatie de Staatscourant hieronder.

Cannabidiol (merknaam: Epidyolex) per 1 december 2022 vergoed
De regeling waarmee cannabidiol (merknaam: Epidyolex) per 1 december 2022 wordt vergoed is gepubliceerd.
Zie voor verdere informatie de Staatscourant hieronder.