Ibrutinib
Ibrutinib heeft per juni 2019 een positieve opinie gekregen vanuit de CHMP voor twee indicatie-uitbreidingen. Deze betreffen de toepassing van ibrutinib in combinatie met obinutuzumab als eerstelijnsbehandeling van patiënten met Chronische lymfatische leukemie (hierna: CLL) en de toepassing in combinatie met rituximab als behandeling van volwassen patiënten met Waldenströms macroglobulinemie (hierna: WM).

Ibrutinib was al uitgesloten van het basispakket voor de behandeling van de eerstelijnsbehandeling van CLL. De sluis geldt echter niet voor onderstaande indicaties van ibrutinib:

  • de eerstelijnsbehandeling van CLL in aanwezigheid van 17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten voor wie chemo-immunotherapie niet geschikt is;
  • als monotherapie voor de behandeling van een gerecidiveerd of refractair mantelcellymfoom;
  • als monotherapie voor de tweedelijnsbehandeling van WM of voor de eerstelijnsbehandeling hiervan indien chemo-immunotherapie niet geschikt is voor de patiënt
  • als monotherapie voor de tweedelijnsbehandeling van CLL; 

Wanneer een geneesmiddel vanwege een verwacht macrokostenbeslag van € 40 mln of meer in de sluis is geplaatst, vallen alle nieuwe indicaties van dat middel eveneens onder de toepassing van de sluis.

larotrectinib
larotrectinib heeft per juli 2019 een positieve opinie gekregen vanuit de CHMP voor het gebruik van larotrectinib als monotherapie voor de behandeling van volwassen en pediatrische patiënten met een solide tumor die

  • een neutrofe tyrosine receptorkinase (NTRK)-genfusie heeft en
  • lokaal gevorderd of gemetastaseerd is of waarbij de kans groot is dat chirurgische resectie leidt tot ernstige morbiditeit, en de patiënten geen bevredigende behandelopties hebben.

Gezien een macrokostenbeslag van meer dan € 40 miljoen per jaar wordt verwacht is larotrectinib voor deze indicatie in de sluis geplaatst.

Durvalumab en abemaciclib
Tenslotte meldt de Staatscourant dat per 1 september 2019 de geneesmiddelen durvalumab en abemaciclib tijdelijk opgenomen worden in het basispakket van de zorgverzekering in verband met het afsluiten van een financieël arrangement met de leveranciers.

Het volledige bericht is te lezen via deze: <Staatscourant van 27 augustus 2019>