Uitvraag nieuwe informatie fabrikanten

Het Zorginstituut wil fabrikanten de gelegenheid geven om informatie aan te leveren over geneesmiddelen en indicatie uitbreidingen die gepland staan voor markttoetreding tot medio 2020. Dit kan tot uiterlijk 17 augustus 2018.

English version

Click here for the English version of this letter.


Inleiding

Zorginstituut Nederland publiceert twee maal per jaar de Horizonscan Geneesmiddelen. Dit is een zo compleet en objectief mogelijk overzicht met alle nieuwe geneesmiddelen en indicatieuitbreidingen die de komende twee jaar op de Nederlandse markt worden verwacht. De Horizonscan dient verschillende doelen voor een breed palet aan stakeholders in de zorg. Zo kunnen ziekenhuizen hun inkoop beter organiseren, patiëntenorganisaties hun leden informeren en kunnen zorgverzekeraars en zorgverleners afspraken maken over vergoeding van geneesmiddelen en gepast gebruik. Hierdoor wordt de toegang tot nieuwe geneesmiddelen verbeterd.

Waarom gegevens aanleveren?

Het Zorginstituut heeft contact met verschillende partijen over de toepassingen van de Horizonscan. De verwachting is dat de Horizonscan steeds vaker als uitgangspunt genomen zal worden door stakeholders, waardoor de accuraatheid en volledigheid van de informatie des te belangrijker wordt. Doordat u gegevens aanlevert, heeft u een bijdrage aan de accuraatheid en volledigheid van de informatie in de Horizonscan. De gegevens voor de Horizonscan worden door het Zorginstituut verder verzameld uit verschillende bronnen, zoals registratieautoriteiten en klinische trials. In de nieuwe scan zal het Zorginstituut voor het eerst ook biosimilars en generieken op gaan nemen.

Hoe kan u meedoen?

Via het contactformulier kunt u een invulformulier opvragen. Hierin kunt u verschillende soorten informatie over het nieuw te verwachten middelen doorgeven. Waar nodig staat uitgelegd wat er met een gegeven wordt bedoeld. Per combinatie van een geneesmiddel met een indicatie kan een nieuwe kolom worden ingevuld. Zowel informatie over spécialités als biosimilars/generieken is welkom. Tenslotte kan ook informatie worden aangeleverd over indicatieuitbreidingen van geneesmiddelen die al op de markt zijn.

Elk half jaar wordt een nieuwe Horizonscan gepubliceerd. Bij elke nieuwe scan zal u opnieuw in de gelegenheid worden gesteld om informatie aan te leveren.

Wat gebeurt er met de informatie die u aanlevert?

De input wordt voorgelegd aan 7 inhoudelijke werkgroepen, samen met de input die door het Zorginstituut is verzameld. De experts in de werkgroepen bespreken de input en besluiten uiteindelijk om de informatie wel/ niet of gedeeltelijk op te nemen in de Horizonscan. Alle informatie die wordt aangeleverd wordt gezien als openbare informatie. Een en ander staat verder uitgewerkt in artikel 3 van bijgevoegde ‘toelichting werkwijze fabrikanten bij aanlevering informatie Horizonscan’.

Publicatie Horizonscan 

Uw informatie wordt als input meegenomen voor de Horizonscan die gepland staat voor december 2018.

Reactietermijn

Informatie aanleveren kan tot uiterlijk 17 augustus 2018 aan het Zorginstituut. Het ingevulde formulier kan worden gemaild naar Horizonscan@zinl.nl.