English version

Click here for the English version of this letter


 
Hoe kan u meedoen?
Als u nog niet rechtstreeks door ons bent benaderd, kunt u een invulformulier opvragen door een mail te sturen naar horizonscan@zinl.nl. Samen met dit invulformulier ontvangt u ook informatie hoe u het formulier in kan vullen.

Wat gebeurt er met de informatie die u aanlevert?
De informatie wordt voorgelegd aan een van de zeven inhoudelijke werkgroepen, samen met de input die door het Zorginstituut is verzameld. De experts in de werkgroepen bespreken de input en besluiten uiteindelijk om de informatie wel/ niet of gedeeltelijk op te nemen in de Horizonscan. Alle informatie die wordt aangeleverd wordt gezien als openbare informatie. Een en ander staat verder uitgewerkt in artikel 3 van ‘toelichting werkwijze fabrikanten bij aanlevering informatie Horizonscan’.

Publicatie Horizonscan
Uw informatie wordt als input meegenomen voor de Horizonscan die gepland staat voor december 2020.  Elk half jaar wordt een nieuwe Horizonscan gepubliceerd. Bij elke nieuwe scan zal u opnieuw in de gelegenheid worden gesteld om informatie aan te leveren. Voor een tijdlijn uitvraag|check Horizonscan Geneesmiddelen 2019/2020 klikt u hier.

Reactietermijn
Informatie aanleveren kan tot uiterlijk 3 augustus 2020 aan het Zorginstituut. Het ingevulde formulier kan worden gemaild naar Horizonscan@zinl.nl.