Uitvraag nieuwe informatie fabrikanten

Het Zorginstituut wil fabrikanten de gelegenheid geven om informatie aan te leveren over geneesmiddelen en indicatie-uitbreidingen die gepland staan voor markttoetreding tot medio 2022. Dit kan tot uiterlijk 17 januari 2020.

English version

Click here for the English version of this letter


Hoe kan u meedoen?

Via het contactformulier kunt u een invulformulier opvragen. Hierin kunt u verschillende soorten informatie over het nieuw te verwachten middelen doorgeven. Waar nodig staat uitgelegd wat er met een gegeven wordt bedoeld. Per combinatie van een geneesmiddel met een indicatie kan een nieuwe kolom worden ingevuld. Zowel informatie over spécialités als biosimilars/generieken is welkom. Tenslotte kan ook informatie worden aangeleverd over indicatieuitbreidingen van geneesmiddelen die al op de markt zijn.

Elk half jaar wordt een nieuwe Horizonscan gepubliceerd. Bij elke nieuwe scan zal u opnieuw in de gelegenheid worden gesteld om informatie aan te leveren. Voor een tijdlijn uitvraag|check Horizonscan Geneesmiddelen 2020 klikt u hier.


Wat gebeurt er met de informatie die u aanlevert?

De input wordt voorgelegd aan 7 inhoudelijke werkgroepen, samen met de input die door het Zorginstituut is verzameld. De experts in de werkgroepen bespreken de input en besluiten uiteindelijk om de informatie wel/ niet of gedeeltelijk op te nemen in de Horizonscan. Alle informatie die wordt aangeleverd wordt gezien als openbare informatie. Een en ander staat verder uitgewerkt in artikel 3 van bijgevoegde ‘toelichting werkwijze fabrikanten bij aanlevering informatie Horizonscan’.


Publicatie Horizonscan 

Uw informatie wordt als input meegenomen voor de Horizonscan die gepland staat voor juni 2020. 


Reactietermijn

Informatie aanleveren kan tot uiterlijk 17 januari 2020 aan het Zorginstituut. Het ingevulde formulier kan worden gemaild naar Horizonscan@zinl.nl.