Doel(en)

De Horizonscan richt zich op een aantal doelen.

 • kennis omtrent het op de markt komen van (innovatieve) geneesmiddelen wordt gebundeld en de toegang tot deze informatie wordt geoptimaliseerd;
 • patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen zijn vroegtijdig op de hoogte zijn van welke ontwikkelingen verwacht worden op het gebied van geneesmiddelen en wat de mogelijke effecten hiervan zijn;
 • zorgverzekeraars en ziekenhuizen kunnen op basis van deze informatie hun inkoop beter kunnen organiseren;
 • behandelaars kunnen beter bepalen wat deze ontwikkelingen betekenen voor het behandelaanbod;
 • ziekenhuizen en behandelaars kunnen duidelijke afspraken maken over de inzet van deze geneesmiddelen en tijdig de organisatie van de zorg en de financiering hiervan oppakken;
 • ziekenhuizen en/of zorgverzekeraars worden gefaciliteerd in het versterken van de onderhandelingspositie als inkoper van geneesmiddelen;
 • behandelaars, ziekenhuizen en zorgverzekeraars kunnen anticiperen op patentverloop en kunnen eerder starten met de inzet van goedkopere alternatieven (biosimilars en generieke producten);
 • ziekenhuizen en/of zorgverzekeraars kunnen bepalen voor welke geneesmiddelen een eigen (lokaal of landelijk) financieel arrangement wordt ingezet;
 • het ministerie van VWS kan bepalen voor welke geneesmiddelen een centraal financieel arrangement wordt ingezet en/of welke geneesmiddelen in de sluis worden geplaatst;
 • Zorginstituut Nederland kan beoordelingen van geneesmiddelen tijdig agenderen en voorbereiden.

Scope

De Horizonscan hanteert de volgende scope.

 1. Verwachte nieuwe innovatieve geneesmiddelen en bijbehorende indicaties. Hieronder worden alle geneesmiddelen verstaan die onder een patent op de markt komen en een (aanzienlijke) financiële impact hebben, of gevolgen hebben voor geneesmiddelen met een (aanzienlijke) financiële impact. Nieuwe toedieningsvormen en vaccins vallen in principe buiten scope, maar kunnen toch worden opgenomen als er een impact wordt verwacht die relevant wordt geacht voor de bovengenoemde doelen.
   
 2. Verwachte lijstprijzen van nieuwe innovatieve geneesmiddelen. Hieronder wordt de verwachte openbare lijstprijs verstaan. Dit betreft de maximale verkoopprijs vanuit de fabrikant. Binnen de kaders van het stelsel wordt nog over de prijs onderhandeld.
   
 3. Verwachte patiëntvolumes en informatie over de behandeling; Hieronder wordt verstaan een zo goed mogelijke inschatting van de volumes voor de Nederlandse situatie. Daarvoor is het belangrijk de verwachte plaats in het behandelaanbod te bepalen, inclusief, de bijbehorende patiëntvolumes en de verwachte verdeling van deze volumes over eventuele substituten.
   
 4. Verwachte indicatie-uitbreidingen van bestaande innovatieve geneesmiddelen. Hieronder wordt verstaan alle indicatie-uitbreidingen van innovatieve geneesmiddelen die reeds voor andere indicaties zijn toegelaten.