Doel(en)

De Horizonscan richt zich op een aantal doelen.

 • kennis omtrent het op de markt komen van (innovatieve) geneesmiddelen wordt gebundeld en de toegang tot deze informatie wordt geoptimaliseerd;
 • patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen zijn vroegtijdig op de hoogte zijn van welke ontwikkelingen verwacht worden op het gebied van geneesmiddelen en wat de mogelijke effecten hiervan zijn;
 • zorgverzekeraars en ziekenhuizen kunnen op basis van deze informatie hun inkoop beter kunnen organiseren;
 • behandelaars beter kunnen bepalen wat deze ontwikkelingen betekenen voor het behandelaanbod;
 • ziekenhuizen en behandelaars duidelijke afspraken kunnen maken over de inzet van deze geneesmiddelen en tijdig de organisatie van de zorg en de financiering hiervan oppakken;
 • ziekenhuizen en/of zorgverzekeraars worden gefaciliteerd worden in het versterken van de onderhandelingspositie als inkoper van geneesmiddelen;
 • behandelaars, ziekenhuizen en zorgverzekeraars kunnen anticiperen op patentverloop en eerder kunnen starten met de inzet van goedkopere alternatieven (biosimilars en generieke producten);
 • ziekenhuizen en/of zorgverzekeraars kunnen bepalen voor welke geneesmiddelen een eigen (lokaal of landelijk) financieel arrangement wordt ingezet;
 • het ministerie van VWS kan bepalen voor welke geneesmiddelen een centraal financieel arrangement wordt ingezet en/of welke geneesmiddelen in de sluis worden geplaatst;
 • dat het Zorginstituut beoordelingen van geneesmiddelen, op basis van de pakketcriteria, tijdig kan agenderen en voorbereiden.

Scope

De Horizonscan hanteert de volgende scope.

 1. Verwachte nieuwe innovatieve geneesmiddelen en bijbehorende indicaties.                                                

  Hieronder worden alle geneesmiddelen verstaan die onder een patent op de markt komen en een (aanzienlijke) financiële impact hebben, of gevolgen hebben voor geneesmiddelen met een (aanzienlijke) financiële impact. Nieuwe toedieningsvormen en vaccins vallen in principe buiten scope, maar kunnen toch worden opgenomen als er een impact wordt verwacht die relevant wordt geacht voor de bovengenoemde doelen.
   

 2. Verwachte lijstprijzen van nieuwe innovatieve geneesmiddelen.                                                                      

  Hieronder wordt de verwachte openbare lijstprijs verstaan. Dit betreft de maximale verkoopprijs vanuit de fabrikant. Binnen de kaders van het stelsel wordt nog over de prijs onderhandeld.
   

 3. Verwachte patiëntvolumes en informatie over de behandeling.                                                                       

  Hieronder wordt verstaan een zo goed mogelijke inschatting van de volumes voor de Nederlandse situatie. Daarvoor is het belangrijk de verwachte plaats in het behandelaanbod te bepalen, inclusief, de bijbehorende patiëntvolumes en de verwachte verdeling van deze volumes over eventuele substituten.
   

 4. Verwachte indicatieuitbreidingen van bestaande innovatieve geneesmiddelen.                                                  

  Hieronder wordt verstaan alle indicatieuitbreidingen van innovatieve geneesmiddelen die reeds voor andere indicaties zijn toegelaten.