Voorafgaand aan elke Horizonscan benadert het Zorginstituut daarom fabrikanten met de vraag om informatie aan te leveren over verwachte nieuwe geneesmiddelen en indicatieuitbreidingen die de komende twee jaar op de markt verwacht worden. Die uitvraag vindt plaats via de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Holland Bio en een oproep via deze website. Voor een tijdlijn uitvraag|check Horizonscan Geneesmiddelen 2019/2020 klikt u hier.

Wat gebeurt er met de informatie van de fabrikant

De informatie wordt voorgelegd aan de zeven inhoudelijke werkgroepen, samen met de input die door het Zorginstituut is gescand. De experts in de werkgroepen bespreken de input en besluiten uiteindelijk om de informatie wel, niet of gedeeltelijk op te nemen in de Horizonscan. Meer informatie over de uitvraag en wat er met de informatie gebeurt staat beschreven in de ‘toelichting werkwijze fabrikanten bij aanlevering informatie Horizonscan’.

Altijd informatie aanleveren

Naast de twee vaste uitvraagmomenten waarin de fabrikanten actief worden benaderd, voor een tijdlijn uitvraag|check Horizonscan Geneesmiddelen 2019 klikt u hier. Er kan altijd informatie worden aangeleverd aan het Zorginstituut. Daarvoor kan het invulformulier worden gebruikt. Het ingevulde formulier kan worden gemaild naar horizonscan@zinl.nl. Een Excelversie van het invulformulier kan worden aangevraagd via het contactformulier.

Betrokken worden in de uitvraag?

Bent u fabrikant van innovatieve geneesmiddelen en wordt uw firma nog niet actief benadert voor een uitvraag? Neem dan contact op middels het contactformulier. U kan dan uw gegevens achterlaten en het Zorginstituut zal dan in de volgende uitvraag ook u actief benaderen met het verzoek om informatie aan te leveren.