Op termijn zullen aan de Horizonscan Geneesmiddelen nog twee belangrijke onderdelen worden toegevoegd.

  1. Verwachte alternatieven voor innovatieve geneesmiddelen (biosimilars/generiek). 
    Hieronder wordt het in kaart brengen van het competitieve landschap verstaan. Dit moet partijen informeren over de bestaande en toekomstige alternatieven, zodat hier rekening mee gehouden kan worden.
  2. Verwacht patentverloop van bestaande innovatieve geneesmiddelen.
    Hieronder wordt verstaan een overzicht van het patentverloop van geneesmiddelen op de korte en middellange termijn zodat partijen hier tijdig op kunnen anticiperen.
     

Ontwikkelingen Internationaal

Het ministerie van VWS is in Europees verband in gesprek over mogelijke gezamenlijke inspanningen rond horizonscanning. Zo worden de mogelijkheden onderzocht om in het samenwerkingsverband tussen Nederland, België̈, Luxemburg en Oostenrijk (en mogelijk in breder Europees verband) samen te werken aan een gezamenlijke database. Ook in het EuNeHTA-verband is aandacht voor dit onderwerp.

Vanwege de voortrekkersrol die Nederland heeft ten aanzien van Horizon scanning, zal de Nederlandse werkwijze ook ingebracht worden in de Europese gesprekken. Het doel is de nationale en Europese ontwikkelingen zo veel mogelijk te convergeren.

Op termijn zou een gezamenlijke Europese database de basis kunnen vormen voor de Horizonscan Geneesmiddelen die dan aangevuld kan worden met voor Nederland specifieke informatie (zoals prijs en volume).