Informatieverzameling

Voor de Horizonscan worden verschillende bronnen gebruikt, zoals informatie van de EMA en het CBG, klinische studies, pijplijnoverzichten of input van de vele betrokken experts.
Parallel hieraan wordt de farmaceutische industrie uitgenodigd om informatie over nieuwe geneesmiddelen en indicatie-uitbreidingen tijdig te delen met het Zorginstituut. Vanuit al deze bronnen wordt vervolgens een concept-Horizonscan opgesteld.

Validatie door de werkgroepen

De concept-Horizonscan is ingedeeld in zeven domeinen van aandoeningen die elk een eigen werkgroep hebben met experts uit het veld. Voorafgaand aan de publicatie van een nieuwe Horizonscan komt de werkgroep bij elkaar om de verzamelde informatie te bespreken en waar nodig aan te vullen, te wijzigen en te valideren. Met de input van de werkgroep maakt het Zorginstituut een update van de concept-Horizonscan

Bekrachtiging door de regiegroep

De inhoud van de concept-Horizonscan wordt voorgelegd aan de regiegroep met het verzoek deze te bekrachtigen. Met het bekrachtigen van de concept-Horizonscan onderschrijven deze partijen dat zij de Horizonscan als de beste mogelijke inschatting zien voor de aanstaande ontwikkelingen omtrent de geneesmiddelen op de genoemde gebieden.

Momentopname

Het Zorginstituut benadrukt dat de Horizonscan een momentopname is en inschattingen betreft. De compleetheid en juistheid van de informatie kan niet worden gegarandeerd door het Zorginstituut of andere betrokken partijen. Er kunnen aan de Horizonscan geen rechten worden ontleend.