Accounts worden alleen toegekend aan werkgroepleden en door het Zorginstituut geselecteerde gebruikers. Aanvragen van anderen worden niet gehonoreerd.