Direct naar inhoud
www.horizonscan.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies op www.rijkshuisstijl.nl Sluiten

Werkgroepen

 

In het proces van de Horizonscan Geneesmiddelen hebben zeven inhoudelijke werkgroepen een belangrijke rol. Zij signaleren en analyseren de ontwikkelingen van de innovatieve geneesmiddelen op het betreffende domein en schatten de klinische impact van deze nieuwe geneesmiddelen (of uitbreidingen van indicaties) voor de Nederlandse situatie.

Een werkgroep bestaat uit medisch specialisten, (ziekenhuis)apothekers, vertegenwoordiger(s) namens de zorgverzekeraars en vertegenwoordiger(s) namens de patiënten. Ook vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Zorginstituut Nederland nemen deel aan de werkgroepen.

Voor de werkwijze van de werkgroepen voor de inbedding bij Zorginstituut Nederland is een toelichting opgesteld.

Samenstelling

Een werkgroep bestaat uit de volgende leden: medisch specialisten, (ziekenhuis)apothekers, vertegenwoordiger(s) namens de zorgverzekeraars en vertegenwoordiger(s) namens de patiënten. Vertegenwoordigers van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Zorginstituut nemen ook deel aan de werkgroepen. Zij hebben een inhoudelijke inbreng en geen beslissende stem in de werkgroepen. Kandidaat leden voor de werkgroepen kunnen bij het Zorginstituut worden aangedragen door de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van UMC's (NFU), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Patiëntenfederatie Nederland (PN) en/of de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZa). Deze voordracht is niet bindend. Het Zorginstituut kan ook eigenstandig werkgroepleden voordragen.

De bemensing van de werkgroepen namens Zorginstituut is als volgt. Er zullen twee personen per werkgroep deelnemen:
- Zorginhoudelijk adviseur uit één van de zorginhoudelijke teams
- Secretaris van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

De zorginhoudelijk adviseur wordt vanuit het Zorginstituut het eerste aanspreekpunt voor de werkgroepen. Concreet betekent dit dat er vooraf afstemming is met de voorzitter over de agenda. De zorginhoudelijk adviseur wordt ook de contactpersoon voor de scanners en is daarmee de spil in het realiseren van de Horizonscan Geneesmiddelen op het betreffende deelgebied. Ook zal deze persoon de verslagen van de werkgroepen opstellen en actielijsten beheren.

De Wetenschappelijk Adviesraad (WAR) voorziet het Zorginstituut Nederland van wetenschappelijke adviezen op het gebied Pakketbeheer en Kwaliteit. De WAR kent verschillende werkcommissies: Commissie geneesmiddelen (CG), Commissie Cure (CCU), Commissie Care (CCA), Commissie Farmacotherapeutisch Kompas (CFK). De secretaris van de WAR en de secretarissen van de CG zullen ook deelnemen aan de werkgroepen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 30 maart 2017.