Sotyktu® (deucravacitinib)
Op 26 januari 2023 heeft het Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) een positieve opinie gegeven over toelating tot de Europese markt van dit nieuwe intramurale geneesmiddel, dit voor zover verstrekt voor de behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis bij volwassenen die in aanmerking komen voor systemische behandeling.

Nubeqa® (darolutamide)
Op 27 februari 2023 heeft de Europese Commissie een handelsvergunning afgegeven voor een nieuwe indicatie voor dit intramurale geneesmiddel voor de behandeling van volwassen mannen met gemetastaseerd, hormoongevoelig prostaatcarcinoom in combinatie met docetaxel en androgeendeprivatietherapie.

Zie Staatscourant 2023-9582 onder aan deze pagina voor verdere informatie.