De pilot had als doel om een methodiek te ontwikkelen voor toekomstige scans. Er is gefocust op één indicatiegebied waarin veel ontwikkelingen plaatsvinden, de diabeteszorg.  De pilot Horizonscan MedTech biedt een overzicht van nieuwe diabeteshulpmiddelen die in 2022 of 2023 op de markt worden verwacht. In 2022 zal de pilot worden geëvalueerd en worden de mogelijkheden van een Horizonscan MedTech verder verkend.

Indien u meer wilt weten over de horizonscan MedTech of wanneer u vragen en/of opmerking heeft mail dan naar horizonscanmedtech@zinl.nl