Hemgenix® (Etranacogene dezaparvovec)
Op 20 februari 2023 heeft de Europese Commissie een handelsvergunning afgegeven voor dit nieuwe intramurale geneesmiddel voor de behandeling van ernstige en matig ernstige hemofilie B (congenitale factor IX-deficiëntie) bij volwassen patiënten zonder een voorgeschiedenis van factor IX-remmers. 

Imjudo® (tremelimumab) 
Is een nieuw intramuraal geneesmiddel. Op 20 februari 2023 heeft de Europese Commissie een handelsvergunning afgegeven voor een dit nieuwe intramurale geneesmiddel middel voor zover verstrekt voor de behandeling:

a.in combinatie met durvalumab en platinabevattende chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van volwassenen met gemetastaseerde niet kleincellige longkanker zonder sensibiliserende EGFR-mutaties of ALK-positieve mutaties

b.in combinatie met durvalumab voor de eerstelijnsbehandeling van volwassenen met gevorderd of irresectabel hepatocellulair carcinoom.

Pombiliti® (cipaglucosidase alfa) 
Is een nieuw intramuraal geneesmiddel. Op 15 december 2022 heeft het CHMP een positieve opinie gegeven over toelating tot de Europese markt van dit nieuwe intramurale geneesmiddel voor zover verstrekt in combinatie met de enzymstabilisator miglustat voor de behandeling van volwassenen met de ziekte van Pompe met late onset (zuur αglucosidase [GAA]-deficiëntie). 

Zie de Staatscourant 2023-8134 onder aan deze pagina.