Olipudase alfa (merknaam: Xenpozyme)
Olipudase alfa is een nieuw intramuraal geneesmiddel. Op 24 juni 2022 heeft de Europese Commissie een handelsvergunning afgegeven voor de toepassing van olipudase alfa als enzymvervangingstherapie voor de behandeling van manifestaties buiten het centrale zenuwstelsel van zure-sfingomyelinasedeficiëntie type A/B of type B, bij pediatrische en volwassen patiënten. Deze indicatie is in de sluis geplaatst.

Selinexor (Nexpovio)
Selinexor is een intramuraal geneesmiddel dat reeds op de markt is toegelaten voor de combinatiebehandeling met dexamethason van volwassen patiënten met multipel myeloom die ten minste vier eerdere therapieën hebben ondergaan en bij wie de aandoening refractair is tegen ten minste twee proteasoomremmers, twee immunomodulerende middelen en een monoklonale antistof tegen CD38 en die bij de laatste therapie ziekteprogressie vertoonden. Op 19 mei 2022 heeft de Committee for Medicinal Products for Human Use (hierna: CHMP) een positieve opinie afgegeven voor een nieuwe indicatie van selinexor, te weten de behandeling in combinatie met bortezomib en dexamethason van volwassen patiënten met multipel myeloom die ten minste één eerdere behandeling hebben gekregen. Deze indicatie is in de sluis geplaatst.

Zie voor verdere informatie de onderstaande staatscourant.