Calquence wordt in het basispakket opgenomen voor de behandeling van CLL voor de volgende indicaties:
-    als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten die niet eerder zijn behandeld voor chronische lymfatische leukemie met een deletie op chromosoom 17p of een mutatie in het tumorsuppressorgen TP53;

-    als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie die ten minste één eerdere behandeling voor chronische lymfatische leukemie hebben gehad.
 
Over de indicatie van niet-fitte patiënten die niet in aanmerking komen voor anti-CD20 behandeling zal een centrale onderhandeling spoedig starten. Deze indicatie zal nog niet instromen. 
 
Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant, zie link hieronder