Daratumumab (Darzalex®) voor zover verstrekt in combinatie met bortezomib, lenalidomide en dexamethason voor de behandeling van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom die in aanmerking komen voor autologe stamceltransplantatie.

Deze indicatie is tot 1 januari 2025 uit de sluis geplaatst.

Cabozantinib (Cabometyxr®) voor zover verstrekt in combinatie met nivolumab bij de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderd niercelcarcinoom.

Deze indicatie is tot 1 januari 2024 uit de sluis geplaatst.

Zie de Staatscourant onderaan dit bericht.