VWS heeft met de partijen van het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord, de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland bestuurlijke afspraken gemaakt om de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de dure geneesmiddelen te borgen. Eén van die afspraken gaat over het gezamenlijk opzetten van een Horizonscan Geneesmiddelen