Copyright

De volgende copyrightbepalingen zijn van toepassing.

Het intellectuele eigendom van de informatie op deze website berust bij Zorginstituut Nederland. Gebruikmaking van de teksten op deze website is toegestaan na voorafgaande toestemming van Zorginstituut Nederland.

Afbeeldingen

Homepage en over de Horizonscan

Doel en scope

Totstandkoming Horizonscan

Werkgroepen

Regiegroep en partners

Farmaceutische industrie

Doorontwikkeling

Team

Achtergrond