Export

Exporteren van de scan als CSV-bestand

De Horizonscan geneesmiddelen kan worden geëxporteerd als CSV-bestand. Klik daarvoor op deze link Export van de scan.

Kies vervolgens voor 'Bestand opslaan'. Het bestand kan nu worden geopend, maar veel leestekens staan nu nog niet goed.

Om het bestand te optimaliseren kan gebruik worden gemaakt van een spreadsheet programma zoals Microsoft Excel of Open Office. In Open Office zal het bestand direct juist ingelezen worden. Als u gebruik maakt van Microsoft Excel, volg dan de volgende stappen.

  1. Open Microsoft Excel.
  2. Klik in het lint bovenin op ‘gegevens' en vervolgens op ‘van tekst’. Er opent nu een wizard waarmee u het bestand kunt zoeken.
  3. Ga naar de locatie waar het bestand opgeslagen is en selecteer het bestand 'export.csv' tenzij u het anders heeft genoemd bij het opslaan.
  4. Klik op ‘importeren’ onderaan de wizard. Er opent nu een wizard ‘tekst importeren’.
  5. Selecteer in het blokje ‘oorspronkelijke gegevenstype’ de optie ‘gescheiden’.
  6. Vink daaronder het vakje ‘mijn gegevens bevatten kopteksten’ aan.
  7. Klik daarnaast bij ‘oorspronkelijk bestand’ op het pijltje omlaag.
  8. Selecteer uit de lijst ‘65001 : Unicode (UTF-8)’ en klik op volgende.
  9. Vink in het blokje ‘scheidingstekens’ de optie ‘puntkomma’ aan en klik op voltooien.

Het bestand is nu geopend in Excel met alle informatie in de juiste kolommen en met de juiste leestekens.