In de brief van 4 oktober 2018 aan de Tweede Kamer over de sluiskandidaten voor de eerste helft van 2019 is enzalutamide aangekondigd als sluiskandidaat.

Enzalutamide is voor de indicatie uitbreiding ‘niet-gemetastaseerde castratie resistent prostaat carcinoom (hoog risico)’ geselecteerd onder andere op basis van de patiëntaantallen in de Horizonscan geneesmiddelen van het Zorginstituut en de behandelkosten per jaar.
Het patiëntenaantal is echter recent naar beneden bijgesteld. Deze informatie is in de concepthorizonscan opgenomen en nog niet definitief gepubliceerd.

Het ministerie van VWS heeft op basis van deze informatie besloten het geneesmiddel niet langer als sluiskandidaat te behandelen. Voor apalutamide geldt de sluiskandidatuur nog wel, aangezien het voor meerdere indicaties in een korte tijdspanne op de markt komt.