Het gaat om combinaties van de (sluis)geneesmiddelen lenalidomide, daratumumab en pomalidomide.

Pakket advies 5 geneesmiddelen bij behandeling van multipel myeloom

PDF-document 469,98 KB

19-02-2021