Een overzicht van ontwikkelingen die sinds de start van de Horizonscan bij het Zorginstituut in 2017 zijn geïmplementeerd:

  • Een jaarlijks overzicht van patentverloop van de duurste geneesmiddelen die in Nederland worden gebruikt (op macro budgettair niveau).
  • First-to-market generieken en biosimilars toegevoegd aan de Horizonscan.
  • Informatie over werkingsmechanismen en ATMP status 

Ontwikkelingen die nu gaande zijn:

  • Triage op basis van de Horizonscan, waarbij mogelijke problemen qua betaalbaarheid en/of doelmatigheid van nieuwe geneesmiddelen, tijdig worden geadresseerd en waar mogelijk opgelost vóór marktauthorisatie (pilotperiode tot de zomer van 2021).
  • Ontwikkeling van een internationale Horizonscan (IHSI), waaraan het Zorginstituut expertise verleent (oplevering verwacht eind 2021).
  • Voorzitterschap van de werkgroep Horizon scanning van BeNeLuxA, waarmee wordt gezocht naar de meest geschikte geneesmiddelen voor gezamenlijke beoordeling en prijsonderhandeling.
  • Ontwikkeling van een Horizonscan Medische Technologie (pilotperiode in 2021).
  • Overname selectie sluiskandidaten van het Buro Financiele Arrangementen (BFAG) van VWS.