Een overzicht van ontwikkelingen die sinds de start van de Horizonscan bij het Zorginstituut in 2017 zijn geïmplementeerd:

  • Een jaarlijks overzicht van patentverloop van de duurste geneesmiddelen die in Nederland worden gebruikt (op macro budgettair niveau).
  • First-to-market generieken en biosimilars toegevoegd aan de Horizonscan.
  • Informatie over werkingsmechanismen en ATMP status 
  • Triage op basis van de Horizonscan, waarbij mogelijke problemen qua betaalbaarheid en/of doelmatigheid van nieuwe geneesmiddelen, tijdig worden geadresseerd en waar mogelijk opgelost vóór marktauthorisatie.
  • Overname selectie sluiskandidaten van het Buro Financiele Arrangementen (BFAG) van VWS.

Ontwikkelingen die nu gaande zijn:

  • Ontwikkeling van een internationale Horizonscan (IHSI), waaraan het Zorginstituut expertise verleent en zorgen voor het bijeenbrengen van de Nederlandse en internationale Horizonscan.
  • Ontwikkeling van een Horizonscan Medische Technologie.
  • Inspelen op de ontwikkelingen rondom de EH HTAR.