Deze afspraken zijn vastgelegd bij brief van de minister aan de Tweede Kamer van 29 januari 2016 in het ‘integraal pakket aan maatregelen ter borging van betaalbaarheid en toegankelijkheid van dure geneesmiddelen’. Deze partijen vormen de regiegroep Horizonscan Geneesmiddelen. Het Zorginstituut legt de inhoud van de Horizonscan voor aan de regiegroep met het verzoek deze te bekrachtigen.

De partners van Zorginstituut Nederland voor de Horizonscan Geneesmiddelen:

Met het bekrachtigen van de Horizonscan onderschrijven deze partijen dat zij de Horizonscan als de beste mogelijke inschatting zien voor de aanstaande ontwikkelingen ten aanzien van de innovatieve geneesmiddelen.