Deze afspraken zijn vastgelegd bij brief van de minister aan de Tweede Kamer van 29 januari 2016 in het ‘integraal pakket aan maatregelen ter borging van betaalbaarheid en toegankelijkheid van dure geneesmiddelen’. Deze partijen vormen de regiegroep Horizonscan Geneesmiddelen. Het Zorginstituut legt de inhoud van de Horizonscan voor aan de regiegroep met het verzoek deze te bekrachtigen.

De partners van Zorginstituut Nederland voor de Horizonscan Geneesmiddelen:

Overige partners, verbonden aan één van bovenstaande partners:

De regiegroep bestaat uit de volgende personen:

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS), Meike Manders
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Rebecca Awad
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Harrie Kemna
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Yvon Heijmans
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers  (NVZa), Caspar van Loosen
 • Patiëntenfederatie Nederland (PN), Jan Benedictus
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Ingrid van Uffelen
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Atse Huisman
 • Nederlandse federatie van kankerpatiënten organisaties (NFK), Pauline Evers
 • Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP), Mariette Driessens
 • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), Katelijne van de Vooren
 • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), Marja Kuijpers
 • Zorginstituut Nederland (ZINl)

Met het bekrachtigen van de Horizonscan onderschrijven deze partijen dat zij de Horizonscan als de beste mogelijke inschatting zien voor de aanstaande ontwikkelingen ten aanzien van de innovatieve geneesmiddelen.