Met name de inschatting van de therapeutische waarde, de plaats in de behandeling en het aantal patiënten dat mogelijk met het geneesmiddel zal worden behandeld zijn elementen waar de werkgroep zich over buigt. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van de Horizonscan ligt bij het Zorginstituut en niet bij de werkgroepen. Werkgroepen leggen enkel verantwoordelijkheid af aan het Zorginstituut.

De acht werkgroepen:

 1. Oncologie
 2. Stofwisseling en endocrinologie
 3. Chronische Immuunziekten
 4. Infectieziekten
 5. Longziekten algemeen
 6. Neurologische aandoeningen (incl. gedrag)
 7. Cardiovasculaire aandoeningen
 8. Hematologie

Voor de werkwijze van de werkgroepen bij Zorginstituut Nederland is een toelichting opgesteld, zie onderaan deze pagina.

Samenstelling
Een werkgroep is als volgt samengesteld: medisch specialisten, een (ziekenhuis)apotheker en vertegenwoordigers namens zorgverzekeraars en patiënten.

Verder zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de secretarissen van de WAR commissie geneesmiddelen van het Zorginstituut aanwezig. Zij hebben een inhoudelijke inbreng en geen beslissende stem in de werkgroepen.

De voorzitter van de werkgroep is een medisch specialist en de contactpersoon van de werkgroep is een adviseur van het Zorginstituut.

Kandidaat-leden voor de werkgroepen kunnen bij het Zorginstituut worden aangedragen door de leden zelf en of door een overkoepelend orgaan. Deze voordracht is niet bindend. Het Zorginstituut kan ook eigenstandig werkgroepleden voordragen en zal altijd zelf contact zoeken met het aspirant lid voor een kennismakingsgesprek alvorens de benoeming.  

Samenstelling werkgroep Oncologie:

 • Ferry Eskens (voorzitter), Internist-oncoloog, Erasmus MC
 • Pauline Evers (lid), Beleidsmedewerker innovatie therapie, NFK 
 • Stijn Koolen (lid), ziekenhuisapotheker, Eramsmus MC
 • Egbert Smit (lid), Hoogleraar longziekten (pulmonale oncologie) NKI / AVL
 • Edwin van Breugel, Medisch Adviseur - Internist Oncoloog, VGZ
 • Sahar van Waalwijk van Doorn-Khosrovani (lid), Adviserend apotheker, CZ
 • Haiko Bloemendal (lid), Internist-Oncoloog, Meander Medisch Centrum
 • Judith Herder (lid), Longarts, Meander Medisch Centrum
 • Katelijne van de Vooren, Beleidsbedewerker, VWS
 • Frederieke Diemer (contactpersoon), adviseur, Zorginstituut Nederland
 • Marijke de Vries, secretaris van de WAR, Zorginstituut Nederland

Samenstelling werkgroep Stofwisseling en Endocrinologie:

 • Carla Hollak (voorzitter), Internist erfelijke stofwisselingsziekten Amsterdam UMC
 • Hanka Dekker (lid), Directeur patiëntenvereniging VKS
 • Peter van Hasselt (lid), Kinderarts metabole ziekten UMC Utrecht
 • Alexander Rennings (lid), Internist, Radboud UMC
 • Sebastian Neggers (lid), Internist-endocrinoloog Erasmus MC
 • Anke Pisters (lid), Adviserend Apotheker, arts M&G, afdeling Medisch Advies, CZ
 • Cees Tack (lid), Interne Geneeskunde in bijzonder diabetologie, Radboud UMC
 • Maarten Tushuizen (lid), Hepatoloog, LUMC Leiden
 • Paul Janssen, Ziekenhuisapotheker, Erasmus UMC
 • Ly Tran, Beleidsmedewerker, VWS
 • Angèl Link (contactpersoon), adviseur Zorginstituut Nederland
 • Kenneth Watson, secretaris van de WAR, Zorginstituut Nederland

Samenstelling werkgroep Chronische Immuunziekten:

 • Carla Wijbrandts (voorzitter), Reumatoloog-internist, Reade
 • Martin van Hagen (lid), Hoogleraar klinische immunologie, Erasmus MC
 • Luc Derijks (lid), ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, Máxima MC
 • Floris Logman (lid), Apotheker, Menzis
 • Menne Scherpenzeel (lid), Directeur Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland
 • Elke de Jong (lid), Dermatoloog, Radboud UMC
 • Marjolein de Bruin-Weller (lid), Dermatoloog, UMC Utrecht
 • Mark Löwenberg (lid), Maag-, darm- en leverarts , Amsterdam UMC
 • Sander Tas, Internist-Rheumatologist, Amsterdam UMC
 • Henk van Hamersvelt, Internist-nefroloog, Radboud UMC
 • Jennifer Kreeftmeijer, Beleidsmedewerker, VWS
 • Noraly Stam (contactpersoon), adviseur, Zorginstituut Nederland
 • Annemieke van der Waal, secretaris van de WAR, Zorginstituut Nederland

Samenstelling werkgroep Infectieziekten:

 • (voorzitter)
 • Roger Brüggemann (lid), Ziekenhuisapotheker, Radboud UMC
 • Ed Kuijper (lid), Hoogleraar medische microbiologie, LUMC Leiden
 • Mariëlle Manders (lid), Adviserend Apotheker, CZ Groep
 • Anouk Muller (lid), arts-microbioloog, Haaglanden Medisch Centrum
 • Thijs Albers, belangenbehartiger medische zaken en zorg, HIV Vereniging
 • Carelle Reparon-Schuijt (lid), Medisch Adviseur Intramurale Farmacie, Zilveren Kruis
 • Jeannine Nellen, Internist-infectioloog, Amsterdam UMC
 • Jeroen van Kampen, Clinical Virologist - Microbiologist, Erasmus MC
 • Robbin Ophuis, Beleidsmedewerker, VWS
 • Jet Scheffers (contactpersoon), adviseur, Zorginstituut Nederland
 • Annemieke van der Waal, secretaris van de WAR, Zorginstituut Nederland

Samenstelling werkgroep Longziekten:

 •  (voorzitter)
 • Jan Grutters (lid), Hoogleraar UMCU en longarts, St. Antonius Ziekenhuis
 • Károly Illy (lid), directeur-bestuurder, Longfonds 
 • Sander Zielhuis (lid), Ziekenhuisapotheker, Medisch Centrum Leeuwarden
 • Cynthia Regensburg (lid), Adviserend apotheker, VGZ
 • Mariëlle Manders (lid), Adviserend Apotheker, CZ Groep
 • Frits Franssen (lid), Hoogleraar, longarts en lid RvB,Ciro Horn
 • Jennifer Kreeftmeijer, Beleidsmedewerker, VWS
 • Peter van Hal (contactpersoon), longarts en adviseur, Zorginstituut Nederland
 • Marijke de Vries, secretaris van de WAR, Zorginstituut Nederland

Samenstelling werkgroep Neurologische aandoeningen (incl. gedrag):

 • Joep Killestein (voorzitter), Neuroloog, VU Medisch Centrum
 • Marcel Timmen (lid), Directeur, Spierziekten Nederland
 • Hans Vingerling, Oogspecialist, Erasmus UMC
 • Philip Kremer (lid), Neuroloog  director research, Centre for Human Drug Research
 • Joost Masselink (lid), Ziekenhuisapotheker, MST Medisch Spectrum Twente 
 • Nicole Looman (lid), Ziekenhuisapotheker, Wilhelmina Ziekenhuis
 • Esther Brusse, Neuroloog, Erasmus UMC
 • Ghislaine Steenberghe (lid), Medisch Adviseur afd Innovatie en Advies, CZ Zorgverzekeringen
 • Paul Naarding (lid),  Psychiater, GGNet Ouderen Apeldoorn
 • Lisanne Verburg, Beleidsmedewerker, VWS
 • Krista Schutte (contactpersoon), adviseur, Zorginstituut Nederland
 • Annemieke van der Waal, secretaris van de WAR, Zorginstituut Nederland

Samenstelling werkgroep Cardiovasculaire aandoeningen:

 • Jeanine Roeters - van Lennep (voorzitter), Internist, Erasmus MC
 • Jeroen Eikenboom, (lid), Hoogleraar inwendige geneeskunde, LUMC
 • Jeroen van den Broek (lid), Medisch adviseur, VGZ 
 • Roger Schutgens (lid), Hematoloog, UMC-Utrecht
 • Lennaert Kelijn (lid), Cardioloog, Treant Zorggroep
 • Frank Eektimmerman (lid), Ziekenhuisapotheker, CWZ
 • Ly Tran, Beleidsmedewerker, VWS
 • Naomi Wartenberg (contactpersoon) adsiseur, Zorginstituut Nederland
 • Kenneth Watson, adviseur, Zorginstituut Nederland

Samenstelling werkgroep Hematologie:

 • Nicole Blijlevens (voorzitter), Afdelingshoofd en hoogleraar Hematologie, Radboud UMC
 • Sonja Zweegman (lid), Afdelingshoofd en hoogleraar Hematologie, Amsterdam UMC
 • Gerwin Huls, Internist-hematoloog; afdelingshoofd (lid), UMC Groningen
 • Doreen te Raa (lid), Internist-hematoloog, Gelderse Vallei
 • Martine Chamuleau (lid), Internist-hematoloog; voorzitter HOVON lymfoom werkgroep, Amsterdam UMC
 • Tom van Meerten (lid), Internist-hematoloog, UMC Groningen
 • Marianne van Maarschalkerweerd (lid), Commissie belangenbehartiging, Stichting Hematon
 • Pauline Evers (lid), Beleidsmedewerker geneesmiddelen/wetenschappelijk onderzoek, NFK 
 • Sahar van Waalwijk van Doorn-Khosrovani (lid), Adviserend apotheker, CZ
 • Silvia van der Flier (lid), Medisch Adviseur Farmacie, VGZ
 • Daphne den Besten-Bertholee (lid) ziekenhuisapotheker, Isala
 • Peter te Borkhorst, Internist-hematoloog/transfusiespecialist, Erasmus MC
 • Eveline Klein-Lankhorst, Senior beleidsmedewerker, VWS
 • Mariëtte Nederlof (contactpersoon), adviseur, Zorginstituut Nederland
 • Marijke de Vries, secretaris van de WAR, Zorginstituut Nederland