Werkgroepen

In het proces van de Horizonscan Geneesmiddelen hebben zeven inhoudelijke werkgroepen een belangrijke rol. De kerntaak van de werkgroep is het signaleren en analyseren van de ontwikkelingen van innovatieve geneesmiddelen op het betreffende domein en het schatten van de klinische impact van deze nieuwe geneesmiddelen (of uitbreidingen van indicaties) voor de Nederlandse situatie.

De werkgroepen (in totaal zo’n 70-tal personen) verzorgen de inhoudelijke vulling van de Horizonscan aan de hand van de concept Horizonscan die is opgesteld door het Zorginstituut. Ontbrekende informatie wordt ingevoegd en reeds opgenomen informatie wordt waar nodig gecorrigeerd of aangevuld. De werkgroep beoordeelt eventuele input vanuit de farmaceutische industrie op het betreffende domein. De werkgroep is niet gehouden deze input over te nemen of deze van een reactie te voorzien. De eindverantwoordelijkheid over de inhoud van de Horizonscan ligt bij het Zorginstituut en niet bij de werkgroepen. Werkgroepen leggen enkel verantwoordelijkheid af aan het Zorginstituut.

De zeven werkgroepen:

 1. Oncologie en hematologie
 2. Stofwisseling en endocrinologie
 3. Chronische Immuunziekten
 4. Infectieziekten
 5. Longziekten algemeen
 6. Neurologische aandoeningen (incl. gedrag)
 7. Cardiovasculaire aandoeningen

Voor de werkwijze van de werkgroepen bij Zorginstituut Nederland is een toelichting opgesteld.

Samenstelling

Een werkgroep bestaat uit de volgende leden: medisch specialisten, (ziekenhuis)apothekers, vertegenwoordiger(s) namens de zorgverzekeraars en vertegenwoordiger(s) namens de patiënten. Vertegenwoordigers van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Zorginstituut nemen ook deel aan de werkgroepen. Zij hebben een inhoudelijke inbreng en geen beslissende stem in de werkgroepen. Kandidaat leden voor de werkgroepen kunnen bij het Zorginstituut worden aangedragen door de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van UMC's (NFU), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Patiëntenfederatie Nederland (PN) en/of de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZa). Deze voordracht is niet bindend. Het Zorginstituut kan ook eigenstandig werkgroepleden voordragen.

De bemensing van de werkgroepen bestaat vanuit het Zorginstituut uit twee personen. De zorginhoudelijk adviseur uit één van de zorginhoudelijke teams van het Zorginstituut en de secretaris van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). De zorginhoudelijk adviseur is vanuit het Zorginstituut het eerste aanspreekpunt voor de werkgroep.

De Wetenschappelijk Adviesraad (WAR) voorziet het Zorginstituut Nederland van wetenschappelijke adviezen op het gebied Pakketbeheer en Kwaliteit. De WAR kent verschillende werkcommissies: Commissie geneesmiddelen (CG), Commissie Cure (CCU), Commissie Care (CCA), Commissie Farmacotherapeutisch Kompas (CFK). De secretaris van de WAR en de secretarissen van de CG nemen deel aan de werkgroepen.

 

Samenstelling werkgroep Oncologie en Hematologie:

 • Haiko Bloemendal (voorzitter), Internist-Oncoloog, Meander Medisch Centrum
 • Nicole Blijlevens (lid), Afdelingshoofd en hoogleraar Hematologie, Radboud UMC
 • Pauline Evers (lid), Beleidsmedewerker geneesmiddelen / wetenschappelijk onderzoek Leven met kanker
 • Peter Huijgens (lid), Hematoloog, voorzitter IKNL
 • Alwin Huitema (lid), Hoogleraar klinische farmacologie NKI / AVL
 • Egbert Smit (lid), Hoogleraar longziekten (pulmonale oncologie) NKI / AVL
 • Ghislaine Steenberghe (lid), Senior zorginkoper farmacie, Zorg en Zekerheid
 • Lonneke Timmers (lid), Adviserend apotheker, Menzis
 • Ferry Eskens (lid), Internist-oncoloog, Erasmus MC
 • Judith Herder (lid), Longarts, Meander Medisch Centrum
 • Caspar van Loosen (lid), Beleidsadviseur geneesmiddelen management, beroepsbelangen & ICT NVZA
 • Eveline Klein-Lankhorst, Senior beleidsmedewerker, VWS
 • Jolanda de Boer, Secretaris Commissie geneesmiddelen, Zorginstituut Nederland
 • Rudy Dupree (contactpersoon), Adviseur, Zorginstituut Nederland

Samenstelling werkgroep Stofwisseling en Endocrinologie:

 • Carla Hollak (voorzitter), Internist erfelijke stofwisselingsziekten Amsterdam UMC
 • Jan-Dietert Brugma (lid), Apotheker Erasmus MC
 • Hanka Dekker (lid), Directeur patiëntenvereniging VKS
 • Maarten Loof (lid), Zorginkoper MSZ - specialistische farmacie VGZ
 • Peter van Hasselt (lid), Kinderarts metabole ziekten UMC Utrecht
 • Alexander Rennings (lid), Internist Radboud UMC
 • Sebastian Neggers (lid), Internist-endocrinoloog Erasmus MC
 • Susan Noyon (lid), Adviserend Apotheker, Zilveren Kruis
 • Cees Tack (lid), Interne Geneeskunde in bijzonder diabetologie, Radboud UMC
 • Bas van Vlijmen (lid), Apotheker Radboud UMC
 • Caspar van Loosen (lid), Beleidsadviseur geneesmiddelen management, beroepsbelangen & ICT NVZA
 • Katelijne van de Vooren, Beleidsmedewerker, VWS
 • Pauline Pasman, Plv. Secretaris Commissie geneesmiddelen Zorginstituut Nederland
 • Angèl Link (contactpersoon), Adviseur Zorginstituut Nederland

Samenstelling werkgroep Chronische Immuunziekten:

 • Ronald van Vollenhoven (voorzitter), Hoogleraar reumatologie, Amsterdam UMC
 • Martin van Hagen (lid), Hoogleraar klinische immunologie, Erasmus MC
 • Bart van den Bemt (lid), Apotheker/onderzoeker, St. Maartenskliniek/Radboud UMC
 • Erik Blaauw (lid), Accountmanager intramurale farmacie, ONVZ
 • Silvia van der Flier (lid), Medisch Adviseur Farmacie, VGZ
 • Tineke Markus-de Kwaadsteniet (lid), Directeur Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland
 • Carla Wijbrandts (lid), Reumatoloog-internist, MC Slotervaart
 • Bas van Vlijmen (lid), Apotheker, Radboud UMC
 • Elke de Jong (lid), Dermatoloog, Radboud UMC
 • Marjolein de Bruin-Weller (lid), Dermatoloog, UMC Utrecht
 • Mark Löwenberg (lid), Maag-, darm- en leverarts , Amsterdam UMC
 • Wiro Stam, Senior beleidsmedewerker, VWS
 • Martin van der Graaff, Secretaris Wetenschappelijk Adviesraad (WAR), Zorginstituut Nederland
 • Veronique Wierda-Kloet (contactpersoon), Adviseur, Zorginstituut Nederland

Samenstelling werkgroep Infectieziekten:

 • Heiman Wertheim (voorzitter), Hoogleraar medische microbiologie/arts microbioloog, Radboud UMC
 • Jan Benedictus (lid), Teammanager, Patiëntenfederatie Nederland
 • Roger Brüggemann (lid), Ziekenhuisapotheker, Radboud UMC
 • Marc van der Valk (lid), Head of the HIV clinic, Amsterdam UMC
 • Ed Kuijper, Hoogleraar medische microbiologie, LUMC Leiden
 • Janke Schinkel, Viroloog, Amsterdam UMC
 • Mariëlle Manders, Adviserend Apotheker, CZ Groep
 • Vera Vennemann, Adviserend Geneeskundige, ASR
 • Caspar van Loosen (lid), Beleidsadviseur geneesmiddelen management, beroepsbelangen & ICT NVZA
 • Katelijne van de Vooren, Beleidsmedewerker, VWS
 • Martin van der Graaff, Secretaris Wetenschappelijk Adviesraad (WAR), Zorginstituut Nederland
 • Po Kam Cheung (contactpersoon), Adviseur, Zorginstituut Nederland

Samenstelling werkgroep Longziekten:

 • Geertjan Wesseling (voorzitter), Hoogleraar en longarts, Maastricht MUMC+
 • Jan Grutter (lid), Hoogleraar UMCU en longarts, St. Antonius Ziekenhuis
 • Xana van Jaarsveld (lid), Projectleider, Longfonds
 • Elsbeth Westerman (lid), Ziekenhuisapotheker, Franciscus Gasthuis
 • Cynthia Regensburg (lid), Adviserend apotheker, VGZ
 • Sahar van Waalwijk van Doorn-Khosrovani (lid), Adviserend apotheker, CZ
 • Caspar van Loosen (lid), Beleidsadviseur geneesmiddelen management, beroepsbelangen & ICT NVZA
 • Wiro Stam, Beleidsmedewerker, VWS
 • Pauline Pasman, Secretaris Commissie geneesmiddelen, Zorginstituut Nederland
 • Peter van Hal (contactpersoon), Longarts en adviseur, Zorginstituut Nederland

Samenstelling werkgroep Neurologische aandoeningen (incl. gedrag):

 • Joep Killestein (voorzitter), Neuroloog, VU Medisch Centrum
 • Erik Hoencamp (lid), Psychiater, Parnassiagroep
 • Marianne Luinstra (lid), Apotheker, Martini Ziekenhuis
 • Marcel Timmen (lid), Directeur, Spierziekten Nederland
 • Henk Eleveld (lid), Adviserend apotheker, Menzis
 • Manon van Hecke (lid), Oogspecialist, Elisabeth – Tweesteden Ziekenhuis
 • Geert Jan Groeneveld (lid), Chief Scientific/Medical Officer, Centre for Human Drug Research
 • Bas van Vlijmen (lid), Apotheker, Radboud UMC
 • David Rappange (lid), Beleidsadviseur, VWS
 • Jolanda de Boer, Secretaris Commissie geneesmiddelen, Zorginstituut Nederland
 • Krista Schutte (contactpersoon), Adviseur, Zorginstituut Nederland

Samenstelling werkgroep Cardiovasculaire aandoeningen:

 • Jeanine Roeters - van Lennep (voorzitter), Internist, Erasmus MC
 • Vera Deneer (lid), Ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog, UMC Utrecht
 • Hans van Laarhoven (lid), Manager belangenbehartiging Hart en Vaatgroep
 • Jeroen Eikenboom, (lid), Hoogleraar inwendige geneeskunde, LUMC
 • Arend Mosterd (lid), Cardioloog, Meander Medisch Centrum
 • Jan Rosenkamp (lid), Senior zorginkoper, ENO
 • Sandra de Boer (lid), Zorginhoudelijk adviseur Farmacie, Coöperatie VGZ
 • Bas van Vlijmen (lid), Apotheker, Radboud UMC
 • Tim de Jager (lid,) Beleidsadviseur, VWS
 • Pauline Pasman, Secretaris Commissie geneesmiddelen, Zorginstituut Nederland
 •  (contactpersoon), Adviseur, Zorginstituut Nederland