De werkgroepen (in totaal zo’n 70-tal personen) verzorgen de inhoudelijke vulling van de Horizonscan aan de hand van de concept Horizonscan die is opgesteld door het Zorginstituut. Ontbrekende informatie wordt ingevoegd en reeds opgenomen informatie wordt waar nodig gecorrigeerd of aangevuld. De werkgroep beoordeelt eventuele input vanuit de farmaceutische industrie op het betreffende domein. De werkgroep is niet gehouden deze input over te nemen of deze van een reactie te voorzien. De eindverantwoordelijkheid over de inhoud van de Horizonscan ligt bij het Zorginstituut en niet bij de werkgroepen. Werkgroepen leggen enkel verantwoordelijkheid af aan het Zorginstituut.

De zeven werkgroepen:

 1. Oncologie en hematologie
 2. Stofwisseling en endocrinologie
 3. Chronische Immuunziekten
 4. Infectieziekten
 5. Longziekten algemeen
 6. Neurologische aandoeningen (incl. gedrag)
 7. Cardiovasculaire aandoeningen

Voor de werkwijze van de werkgroepen bij Zorginstituut Nederland is een toelichting opgesteld.

Samenstelling

Een werkgroep bestaat uit de volgende leden: medisch specialisten, (ziekenhuis)apothekers, vertegenwoordiger(s) namens de zorgverzekeraars en vertegenwoordiger(s) namens de patiënten. Vertegenwoordigers van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Zorginstituut nemen ook deel aan de werkgroepen. Zij hebben een inhoudelijke inbreng en geen beslissende stem in de werkgroepen. Kandidaat leden voor de werkgroepen kunnen bij het Zorginstituut worden aangedragen door de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van UMC's (NFU), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Patiëntenfederatie Nederland (PN) en/of de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZa). Deze voordracht is niet bindend. Het Zorginstituut kan ook eigenstandig werkgroepleden voordragen.

De bemensing van de werkgroepen bestaat vanuit het Zorginstituut uit minimaal drie personen. De zorginhoudelijk adviseur uit één van de zorginhoudelijke teams van het Zorginstituut en een van de scanners van de te bespreken middelen. De zorginhoudelijk adviseur is vanuit het Zorginstituut het eerste aanspreekpunt voor de werkgroep. In iedere werkgroep is ook een (plaatsvervangend) secretaris van de WAR commissie geneesmiddelen aanwezig.

De Wetenschappelijk Adviesraad (WAR) voorziet het Zorginstituut Nederland van wetenschappelijke adviezen op het gebied Pakketbeheer en Kwaliteit. De WAR kent verschillende werkcommissies: Commissie geneesmiddelen (CG), Commissie Cure (CCU), Commissie Care (CCA), Commissie Farmacotherapeutisch Kompas (CFK). 

Samenstelling werkgroep Oncologie en Hematologie:

 • Ferry Eskens (voorzitter), Internist-oncoloog, Erasmus MC
 • Nicole Blijlevens (lid), Afdelingshoofd en hoogleraar Hematologie, Radboud UMC
 • Pauline Evers (lid), Beleidsmedewerker geneesmiddelen / wetenschappelijk onderzoek Leven met kanker
 • Thijs Merkx (lid), Hoogleraar mond-, kaak-, en aangezichtsoncologie, voorzitter RvB IKNL
 • Alwin Huitema (lid), Hoogleraar klinische farmacologie NKI / AVL
 • Egbert Smit (lid), Hoogleraar longziekten (pulmonale oncologie) NKI / AVL
 • Ghislaine Steenberghe (lid), Senior zorginkoper farmacie, Zorg en Zekerheid
 • Sahar van Waalwijk van Doorn-Khosrovani (lid), Adviserend apotheker, CZ
 • Haiko Bloemendal (lid), Internist-Oncoloog, Meander Medisch Centrum
 • Judith Herder (lid), Longarts, Meander Medisch Centrum
 • Eveline Klein-Lankhorst, Senior beleidsmedewerker, VWS
 • Katelijne van de Vooren, Beleidsbedewerker, VWS
 • Frederieke Diemer (contactpersoon), Adviseur, Zorginstituut Nederland
 • Jolanda de Boer, secretaris van de WAR, Zorginstituut Nederland

Samenstelling werkgroep Stofwisseling en Endocrinologie:

 • Carla Hollak (voorzitter), Internist erfelijke stofwisselingsziekten Amsterdam UMC
 • Jan-Dietert Brugma (lid), Apotheker Erasmus MC
 • Hanka Dekker (lid), Directeur patiëntenvereniging VKS
 • Maarten Loof (lid), Zorginkoper MSZ - specialistische farmacie VGZ
 • Peter van Hasselt (lid), Kinderarts metabole ziekten UMC Utrecht
 • Alexander Rennings (lid), Internist Radboud UMC
 • Sebastian Neggers (lid), Internist-endocrinoloog Erasmus MC
 • Susan Noyon (lid), Adviserend Apotheker, Zilveren Kruis
 • Cees Tack (lid), Interne Geneeskunde in bijzonder diabetologie, Radboud UMC
 • Katelijne van de Vooren, Beleidsmedewerker, VWS
 • Angèl Link (contactpersoon), Adviseur Zorginstituut Nederland
 • Jolanda de Boer, secretaris van de WAR, Zorginstituut Nederland

Samenstelling werkgroep Chronische Immuunziekten:

 • Ronald van Vollenhoven (voorzitter), Hoogleraar reumatologie, Amsterdam UMC
 • Martin van Hagen (lid), Hoogleraar klinische immunologie, Erasmus MC
 • Luc Derijks (lid), ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, Máxima MC
 • Ellian Bosma-Dijkstra (lid), Accountmanager Intramurale Farmacie, ONVZ
 • Silvia van der Flier (lid), Medisch Adviseur Farmacie, VGZ
 • Menne Scherpenzeel (lid), Directeur Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland
 • Carla Wijbrandts (lid), Reumatoloog-internist, Reade
 • Elke de Jong (lid), Dermatoloog, Radboud UMC
 • Marjolein de Bruin-Weller (lid), Dermatoloog, UMC Utrecht
 • Mark Löwenberg (lid), Maag-, darm- en leverarts , Amsterdam UMC
 • Jennifer Kreeftmeijer, Beleidsmedewerker, VWS
 • Veronique Wierda-Kloet (contactpersoon), Adviseur, Zorginstituut Nederland
 • Annemieke van der Waal, secretaris van de WAR, Zorginstituut Nederland

Samenstelling werkgroep Infectieziekten:

 • Marc van der Valk, voorzitter, Head of the HIV clinic, Amsterdam UMC
 • Jan Benedictus (lid), Teammanager, Patiëntenfederatie Nederland
 • Roger Brüggemann (lid), Ziekenhuisapotheker, Radboud UMC
 • Ed Kuijper (lid), Hoogleraar medische microbiologie, LUMC Leiden
 • Janke Schinkel (lid), Viroloog, Amsterdam UMC
 • Mariëlle Manders (lid), Adviserend Apotheker, CZ Groep
 • Vera Vennemann (lid), Adviserend Geneeskundige, ASR
 • Anouk Muller (lid), arts-microbioloog, Haaglanden Medisch Centrum
 • Katelijne van de Vooren, Beleidsmedewerker, VWS
 • Heleen van der Meer (contactpersoon), Adviseur, Zorginstituut Nederland
 • Annemieke van der Waal, secretaris van de WAR, Zorginstituut Nederland

Samenstelling werkgroep Longziekten:

 • Geertjan Wesseling (voorzitter), Hoogleraar en longarts, Maastricht MUMC+
 • Jan Grutter (lid), Hoogleraar UMCU en longarts, St. Antonius Ziekenhuis
 • Xana van Jaarsveld (lid), Projectleider, Longfonds
 • Elsbeth Westerman (lid), Ziekenhuisapotheker, Franciscus Gasthuis
 • Cynthia Regensburg (lid), Adviserend apotheker, VGZ
 • Mariëlle Manders (lid), Adviserend Apotheker, CZ Groep
 • Jennifer Kreeftmeijer, Beleidsmedewerker, VWS
 • Peter van Hal (contactpersoon), Longarts en adviseur, Zorginstituut Nederland
 • Ly Tran, secretaris van de WAR, Zorginstituut Nederland

Samenstelling werkgroep Neurologische aandoeningen (incl. gedrag):

 • Joep Killestein (voorzitter), Neuroloog, VU Medisch Centrum
 • Marcel Timmen (lid), Directeur, Spierziekten Nederland
 • Manon van Hecke (lid), Oogspecialist, Elisabeth – Tweesteden Ziekenhuis
 • Geert Jan Groeneveld (lid), Chief Scientific/Medical Officer, Centre for Human Drug Research
 • Joost Masselink (lid), Ziekenhuisapotheker, MST Medisch Spectrum Twente 
 • Erik van Duijn (lid), Psychiater, GGZ in Delfland
 • Floris Logman (lid), Apotheker, Menzis
 • Esther Brusse (lid), Neuroloog, Erasmus MC
 • Milou Noordveld, Beleidsmedewerker, VWS
 • Krista Schutte (contactpersoon), Adviseur, Zorginstituut Nederland
 • Annemieke van der Waal, secretaris van de WAR, Zorginstituut Nederland

Samenstelling werkgroep Cardiovasculaire aandoeningen:

 • Jeanine Roeters - van Lennep (voorzitter), Internist, Erasmus MC
 • Jeroen Eikenboom, (lid), Hoogleraar inwendige geneeskunde, LUMC
 • Arend Mosterd (lid), Cardioloog, Meander Medisch Centrum
 • Sandra de Boer (lid), Zorginhoudelijk adviseur Farmacie, Coöperatie VGZ
 • Roger Schutgens (lid), Hematoloog, UMC-Utrecht
 • Ankie Harmsze (lid), Ziekenhuisapotheker – Klinisch Farmacoloog, St. Antonius Ziekenhuis
 • Milou Noordveld, Beleidsmedewerker, VWS
 • Marijke de Vries (contactpersoon), Adviseur, Zorginstituut Nederland
 • Ly Tran, secretaris van de WAR, Zorginstituut Nederland