Extended indication

Extension of indication to include new therapeutic indication in adolescents aged 12 to 17 years for

Therapeutic value

No estimate possible yet

Registration phase

Registration application pending

Product

Active substance

Agomelatine

Domain

Neurological disorders

Reason of inclusion

Indication extension

Main indication

Depression

Extended indication

Extension of indication to include new therapeutic indication in adolescents aged 12 to 17 years for the treatment of moderate to severe major depressive episodes, if depression is unresponsive to psychological therapy alone.

Proprietary name

Valdoxan

Manufacturer

Servier

Mechanism of action

Receptor agonist

Route of administration

Oral

Therapeutical formulation

Tablet

Budgetting framework

Extramural (GVS)

Additional remarks
selectieve en specifieke agonist van de melatonine receptoren MT1 en MT2

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

ATMP

No

Submission date

October 2022

Expected Registration

February 2024

Orphan drug

No

Registration phase

Registration application pending

Therapeutic value

Current treatment options

SSRI's

Therapeutic value

No estimate possible yet

Substantiation

Bij volwassenen wordt dit niet ingezet volgens de behandelrichtlijn. Het heeft als bijwerking dat het nadelige effecten kan hebben op de leverfunctie. Primair is de behandeling van stemmingsproblemen bij adolescenten niet medicamenteus; daarnaast worden SSRI's voorgeschreven, maar met enige terughoudendheid.

Duration of treatment

Average 12 week / weeks

Frequency of administration

1 times a day

Dosage per administration

25 mg

References
EudraCT, 2015-002181-23

Expected patient volume per year

References
Gezondheidsenquête (CBS, 2022)
Additional remarks
Onder jongeren van 16 tot 20 jaar komt depressie met bijna 10 procent het meeste voor; dat was in 2020 nog 7,3%. Van de jongeren van 12 tot 16 jaar heeft 5,6% naar eigen zeggen in het afgelopen jaar minstens zes maanden een depressie gehad; in 2020 was dat 4%. Over kinderen met een gediagnosticeerde depressieve stoornis zijn geen Nederlandse cijfers bekend. 
Op grond van buitenlands onderzoek wordt geschat dat bij circa 1% van kinderen onder de 5 jaar, 1,8% van kinderen van 6 tot 12 jaar en tussen 0,4% en 8,3% (afhankelijk van criteria en onderzoeksmethode) van kinderen boven de 12 jaar sprake is van een depressieve stoornis (Trimbos-instituut, 2009). Aangezien er al behandelopties beschikbaar zijn die met vrij grote terughoudendheid ingezet worden lijkt er geen behoefte aan dit geneesmiddel, ook gezien de ervaringen met de (beperkte) effectiviteit bij volwassenen.

Expected cost per patient per year

Cost

385.00

References
medicijnkosten.nl
Additional remarks
Valdoxan, tablet 25mg is €1,16 inclusief btw.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension

No

Other information

There is currently no futher information available.