Extended indication Extension of indication to include new therapeutic indication in adolescents aged 12 to 17 years for
Therapeutic value No estimate possible yet
Registration phase Registration application pending

Product

Active substance Agomelatine
Domain Neurological disorders
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Depression
Extended indication Extension of indication to include new therapeutic indication in adolescents aged 12 to 17 years for the treatment of moderate to severe major depressive episodes, if depression is unresponsive to psychological therapy alone.
Proprietary name Valdoxan
Manufacturer Servier
Mechanism of action Receptor agonist
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Tablet
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional remarks selectieve en specifieke agonist van de melatonine receptoren MT1 en MT2

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date October 2022
Expected Registration February 2024
Orphan drug No
Registration phase Registration application pending

Therapeutic value

Current treatment options SSRI's
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation Bij volwassenen wordt dit niet ingezet volgens de behandelrichtlijn. Het heeft als bijwerking dat het nadelige effecten kan hebben op de leverfunctie. Primair is de behandeling van stemmingsproblemen bij adolescenten niet medicamenteus; daarnaast worden SSRI's voorgeschreven, maar met enige terughoudendheid.
Duration of treatment Average 12 week / weeks
Frequency of administration 1 times a day
Dosage per administration 25 mg
References EudraCT, 2015-002181-23

Expected patient volume per year

References Gezondheidsenquête (CBS, 2022)
Additional remarks Onder jongeren van 16 tot 20 jaar komt depressie met bijna 10 procent het meeste voor; dat was in 2020 nog 7,3%. Van de jongeren van 12 tot 16 jaar heeft 5,6% naar eigen zeggen in het afgelopen jaar minstens zes maanden een depressie gehad; in 2020 was dat 4%. Over kinderen met een gediagnosticeerde depressieve stoornis zijn geen Nederlandse cijfers bekend. Op grond van buitenlands onderzoek wordt geschat dat bij circa 1% van kinderen onder de 5 jaar, 1,8% van kinderen van 6 tot 12 jaar en tussen 0,4% en 8,3% (afhankelijk van criteria en onderzoeksmethode) van kinderen boven de 12 jaar sprake is van een depressieve stoornis (Trimbos-instituut, 2009). Aangezien er al behandelopties beschikbaar zijn die met vrij grote terughoudendheid ingezet worden lijkt er geen behoefte aan dit geneesmiddel, ook gezien de ervaringen met de (beperkte) effectiviteit bij volwassenen.

Expected cost per patient per year

Cost 385.00
References medicijnkosten.nl
Additional remarks Valdoxan, tablet 25mg is €1,16 inclusief btw.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension No

Other information

There is currently no futher information available.