Extended indication Adjuvant treatment after surgical resection of high-risk muscle-invasive bladder cancer (MIBC).
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 16,000,000.00
Registration phase No registration expected

Product

Active substance Atezolizumab
Domain Oncology and Hematology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Bladder cancer
Extended indication Adjuvant treatment after surgical resection of high-risk muscle-invasive bladder cancer (MIBC).
Proprietary name Tecentriq
Manufacturer Roche
Mechanism of action PD-1 / PD-L1 inhibitor
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments WO29636 (IMvigor010)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Orphan drug No
Registration phase No registration expected
Additional comments Roche heeft aangegeven dat de fase III studie IMvigor-010 zijn eindpunten niet gehaald heeft.

Therapeutic value

Therapeutic value No estimate possible yet
Frequency of administration 1 times every 3 weeks
Dosage per administration 1200 mg
References NCT02450331;

Expected patient volume per year

Patient volume

< 400

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR; Leliveld-Kors, A. (2014). Urothelial Cell Carcinoma: Patterns of care and contemporary urography. [S.n.].
Additional comments Jaarlijks zijn er 1.700-1.800 patiënten met de diagnose spierinvasief blaaskanker. Hiervan zijn er 1.100-1.200 met de diagnose T2-T4a, N0, M0 (spierinvasief, niet gevorderd). Hiervan zal ongeveer een derde cystecomie ondergaan (400). Van deze patiënten zal een deel mogelijk in aanmerking komen voor behandeling met atezolizumab.

Expected cost per patient per year

Cost 30,000.00 - 50,000.00
Additional comments Afhankelijk van behandelduur. Deze is op dit moment onbekend. Om die reden op basis van andere indicaties van atezolizumab de inschatting gemaakt dat deze mogelijk €30.000-€50.000 per patiënt per jaar kan gaan kosten. Voor alle indicaties van atezolizumab geldt een financieel arrangement die is voortgekomen uit de onderhandelingen in de sluis (lopend tot en met 31 december 2023).

Potential total cost per year

Total cost

16,000,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Zie indicatie-uitbreidingen in de Horizonscan op het gebied van: huidkanker, longkanker, leverkanker, blaaskanker, nierkanker en borstkanker.

Other information

There is currently no futher information available.