Atezolizumab

Werkzame stof
Atezolizumab
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Blaaskanker
Uitgebreide indicatie
Tecentriq is als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom (UC) na eerdere behandeling met platina-bevattende chemotherapie of voor wie cisplatine ongeschikt is.

1. Product

Merknaam
Tecentriq
Fabrikant
Roche
Werkingsmechanisme
PD-1/PD-L1 remmer
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Juni 2016
Verwachte registratie
September 2017
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen
Geregistreerd in september 2017. Negatief advies ZIN over opname in het basispakket voor de behandeling van longkanker op basis van kosteneffectiviteit. Voor de indicatie blaaskanker zit atezolizumab in de sluis.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
1e lijns chemotherapie met gemcitabine/cisplatinum. 2e lijns weinig effectief. Het is mogelijk dat patiënten die progressie hebben na curatief behandeld te zijn eerst met chemo wordt behandeld eer wordt overgegaan op een immunotherapie. Dit is ook afhankelijk van een eventuele neo-adjuvante chemo bij de eerdere curatieve behandeling. In 2017 waarschijnlijk zowel nivolumab als pembrolizumab beschikbaar voor 2L blaas.
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Er worden geen studieresultaten verwacht op de korte termijn voor 1L blaaskanker.
Behandelduur
Gemiddeld 6.4 maand/maanden
Toedingsfrequentie
1 maal per 3 weken
Dosis per toediening
1200 mg
Bronnen
EPAR; Fabrikant

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

200 - 700

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR; Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
NKR: 700 patiënten met metastatische blaaskanker; daarvan 120 patiënten 1L systemische chemotherapie, die daarna allen in aanmerking komen voor behandeling met atezolizumab. NKR: stadium T3b, t4a en N1-N3: circa 150 patiënten. Daarbovenop patiënten die progressie hebben na curatieve behandeling. Stijging van het volume indien 1L = 700. Expert opinion: schatting 200 per jaar, maar verwacht ook een aantal startende studies met andere middelen, wat volume iets zal verlagen. Fabrikant: Max. patiëntenaantal gebaseerd op incidentie blaas en urotheel carcinoom (IKNL 2016) waarbij er wordt uitgegaan dat 50% van de patiënten met een geavanceerde of gemetastaseerde ziekte geen platinum bevattende therapie kan ontvangen, 80% wordt behandeld met systemische therapie in de eerste lijn en 50% in de tweede lijn. Er is veel onzekerheid gemoeid met deze data en aannames aangezien er weinig data beschikbaar is over deze patiëntengroep in NL. Realistisch patiëntenaantal is een inschatting gezien de beschikbaarheid van andere behandelopties voor deze patiënten. Daarnaast is er nog veel onzekerheid over de inschattingen van het aantal patiënten.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
40.000 - 50.000
Bronnen
Medicijnkosten.nl; drugs.com; EPAR
Aanvullende opmerkingen
Kosten per 1.200 mg flacon atezolizumab bedragen €4.145,00. Atezolizumab wordt iedere 3 weken toegediend (21 dagen) met een behandelduur van 6,4 maanden (10 behandelcycli). Dit resulteert in ongeveer €40.000,00 - €50.000,00 per patiënt per jaar. Gezien atezolizumab voor de indicatie blaaskanker in de sluis zit, zal vergoeding pas plaatsvinden zodra er is gekomen tot een financieel arrangement.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

20.250.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
1L Blaas. Daarnaast lopen er veel andere PhIII studies.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.