Extended indication 1L advanced or mTNBC +cobimetinib+(nab)paclitaxel
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 5,360,000.00
Registration phase No registration expected

Product

Active substance Atezolizumab
Domain Oncology and Hematology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Breast cancer
Extended indication 1L advanced or mTNBC +cobimetinib+(nab)paclitaxel
Proprietary name Tecentriq
Manufacturer Roche
Mechanism of action PD-1 / PD-L1 inhibitor
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Orphan drug No
Registration phase No registration expected
Additional comments COLET(WO29479) Registratie zal niet plaatsvinden op basis van deze studie die de volgende conclusie heeft in de publicatie. Cobimetinib added to paclitaxel did not lead to a statistically significant increase in PFS or ORR, although a nonsignificant trend toward a numerical increase was observed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33539944/

Therapeutic value

Current treatment options Chemotherapie - trastuzumab - pertuzumab
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation Betreft een competitief veld, meerwaarde cobimetinib onduidelijk, de studie zal dit uit moeten wijzen.
Frequency of administration 1 times every 2 weeks
Dosage per administration 840 mg
References NCT02322814

Expected patient volume per year

Patient volume

< 134

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR. 2016
Additional comments NKR 2016: 1.687 diagnoses mammacarcinoom HR-, HER-. Hiervan betreft het 563 patiënten in stadium 1, 747 patiënten in stadium 2, 239 patiënten in stadium 3 en 134 patiënten in stadium 4. patiënten in stadium 4 komen in aanmerking voor deze behandeling.

Expected cost per patient per year

Cost 30,000.00 - 50,000.00
Additional comments Afhankelijk van behandelduur. Deze is op dit moment onbekend. Om die reden op basis van andere indicaties van atezolizumab de inschatting gemaakt dat deze mogelijk €30.000 -€50.000 per patiënt per jaar kan gaan kosten. Voor alle indicaties van atezolizumab geldt een financieel arrangement die is voortgekomen uit de onderhandelingen in de sluis (lopend tot en met 31 december 2023).

Potential total cost per year

Total cost

5,360,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Zie indicatie-uitbreidingen in de Horizonscan Geneesmiddelen op het gebied van: huidkanker, longkanker, leverkanker, blaaskanker en borstkanker

Other information

There is currently no futher information available.