Atezolizumab

Active substance
Atezolizumab
Domain
Oncology and Hematology
Reason of inclusion in Horizonscan Geneesmiddelen
Indication extension
Main indication
Skin cancer
Extended indication
mM 1L BRAF+ in combinatie met cobimetinib en vemurafenib.

1. Product

Proprietary name
Tecentriq
Manufacturer
Roche
Mechanism of action
PD-1 / PD-L1 inhibitor
Route of administration
Intravenous
Therapeutical formulation
Intravenous drip
Budgetting framework
Intermural (MSZ)
Additional comments
An engineered anti-PD-L1 antibody

2. Registration

Registration route
Centralised (EMA)
Type of trajectory
Normal trajectory
Submission date
July 2020
Expected Registration
May 2021
Orphan drug
No
Registration phase
Clinical trials

3. Therapeutic value

Current treatment options
Immuuntherapie en doelgerichte therapie
Therapeutic value
No judgement
Duration of treatment
Not found
Frequency of administration
1 times every 2 weeks
Dosage per administration
840 mg
References
Fabrikant (De resultaten van de klinische studie zijn nog niet bekend): IMspire150.

4. Expected patient volume per year

Patient volume

< 20

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
NKR
Additional comments
Melanoom van de huid betreft 6.929 patiënten in 2016. Hiervan zijn er 419 patiënten met stadium 3 en 55 patiënten met stadium 4. 8% van het totaal is inoperabel (zo'n 40 patiënten). Gezien het gaat om BRAF+ zal dit slechts om de helft van het aantal patiënten gaan (maximaal 20 patiënten). Binnen deze patiëntengroep zal het geneesmiddel moeten concurreren met bestaande behandelopties.

5. Expected cost per patient per year

Cost
30,000 - 50,000
Additional comments
Afhankelijk van behandelduur. Deze is op dit moment onbekend. Om die reden op basis van andere indicaties van atezolizumab de inschatting gemaakt dat deze mogelijk €30.000-€50.000 per patiënt per jaar kan gaan kosten. Voor alle indicaties van atezolizumab geldt een financieel arrangement die is voortgekomen uit de onderhandelingen in de sluis (lopend tot en met 31 december 2020).

6. Potential total cost per year

Total cost

800,000

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

7. Off label use

There is currently nothing known about off label use.

8. Indication extension

Indication extension
Yes
Indication extensions
vele indicaties / lopende fase III studies
References
Fabrikant en Horizonscan

9. Other information

There is currently no futher information available.