Extended indication mM 1L BRAF+ in combinatie met cobimetinib en vemurafenib.
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 1,200,000.00
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Atezolizumab
Domain Oncology and Hematology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Skin cancer
Extended indication mM 1L BRAF+ in combinatie met cobimetinib en vemurafenib.
Proprietary name Tecentriq
Manufacturer Roche
Mechanism of action PD-1 / PD-L1 inhibitor
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments An engineered anti-PD-L1 antibody.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date 2022
Expected Registration 2023
Orphan drug No
Registration phase Clinical trials
Additional comments Tweede interim analyse is verwacht in de tweede helft van 2021. Verwachting is dat indiening vertraagd is tot in 2022.

Therapeutic value

Current treatment options Immuuntherapie en doelgerichte therapie.
Therapeutic value No estimate possible yet
Frequency of administration 1 times every 2 weeks
Dosage per administration 840 mg
References Fabrikant (De resultaten van de klinische studie zijn nog niet bekend): IMspire150.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 30

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR
Additional comments Melanoom van de huid betreft 6.729 patiënten in 2018, hiervan zijn er 541 patiënten met stadium 3 en 203 patiënten met stadium 4 (maximaal 744 patiënten die in aanmerking komen voor deze behandeling.) 8% van het totaal is inoperabel (zo'n 60 patiënten). Gezien het gaat om BRAF+ zal dit slechts om de helft van het aantal patiënten gaan (maximaal 30 patiënten). Binnen deze patiëntengroep zal het geneesmiddel moeten concurreren met bestaande behandelopties.

Expected cost per patient per year

Cost 30,000.00 - 50,000.00
Additional comments Afhankelijk van behandelduur. Deze is op dit moment onbekend. Om die reden op basis van andere indicaties van atezolizumab de inschatting gemaakt dat deze mogelijk €30.000-€50.000 per patiënt per jaar kan gaan kosten. Voor alle indicaties van atezolizumab geldt een financieel arrangement die is voortgekomen uit de onderhandelingen in de sluis (lopend tot en met 31 december 2023).

Potential total cost per year

Total cost

1,200,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Vele indicaties / lopende fase 3 studies.
References Fabrikant en Horizonscan Geneesmiddelen

Other information

There is currently no futher information available.