Extended indication Extension of indication to include Tecentriq, in combination with nab-paclitaxel and carboplatin, fo
Therapeutic value Possible added value
Total cost 22,200,000.00
Registration phase Registration application pending

Product

Active substance Atezolizumab
Domain Oncology and Hematology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Lung cancer
Extended indication Extension of indication to include Tecentriq, in combination with nab-paclitaxel and carboplatin, for the first-line treatment of adult patients with metastatic non-squamous non-small cell lung cancer (NSCLC) who do not have EGFR mutant or ALK-positive NSCLC.
Proprietary name Tecentriq
Manufacturer Roche
Mechanism of action PD-1 / PD-L1 inhibitor
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Inhalation gas
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments An engineered anti-PD-L1 antibody

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date October 2018
Expected Registration September 2019
Orphan drug No
Registration phase Registration application pending
Additional comments Deze potentiele indicatie-uitbreiding is gebaseerd op de klinische studie IMpower130

Therapeutic value

Current treatment options Chemotherapie en immuuntherapie
Therapeutic value Possible added value
Substantiation Verbeterde OS en PFS gepubliceerd door Cappuzzo et al. 2018 in Annals of Oncology
Duration of treatment Median 7 month / months
Frequency of administration 1 times every 3 weeks
Dosage per administration 1.200 mg
References fabrikant; Cappuzzo et al. 2018.

Expected patient volume per year

Patient volume

222 - 888

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR; Pakketadvies Atezolizumab; American Cancer Society
Additional comments Jaarlijks presenteren er ongeveer 4.500 patiënten per jaar met NSCLC stadium IV. Ongeveer 47% van deze patiënten heeft een niet-plaveiselcelcarcinoom (2.115). Hiervan ontvangt 60% een eerstelijnsbehandeling (1.269) waarvan 70% chemotherapie (888). De verwachting is dat dit aantal patiënten gedeeld zal moete worden met nivolumab en pembrolizumab in de eerste lijn. Gezien de overige behandelopties met immuuntherapie is de verwachting dat het in de praktijk niet in de eerste lijn zal worden opgenomen maar in lijn 2 of 3.

Expected cost per patient per year

Cost 30,000.00 - 50,000.00
References fabrikant, G-standaard.
Additional comments Gebaseerd op de mediane PFS van 10 toedieningen en een lijstprijs van atezolizumab van €4.145 per 1.200 mg. Voor alle indicaties van atezolizumab geldt een financieel arrangement die is voortgekomen uit de onderhandelingen in de sluis (lopend tot en met 31 december 2019). Voor de indicatie blaaskanker zit atezolizumab nog in de sluis.

Potential total cost per year

Total cost

22,200,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No
References fabrikant

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions vele indicaties / lopende fase III studies
References fabrikant en horizonscan

Other information

There is currently no futher information available.