Extended indication Neoadjuvant atezolizumab with chemotherapy in patients with resectable stage II, IIIA, or select III
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 65,790,000.00
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Atezolizumab
Domain Oncology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Lung cancer
Extended indication Neoadjuvant atezolizumab with chemotherapy in patients with resectable stage II, IIIA, or select IIIB non-small cell lung cancer (NSCLC).
Proprietary name Tecentriq
Manufacturer Roche
Portfolio holder Roche
Mechanism of action PD-1 / PD-L1 inhibitor
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Concentrate for solution for infusion
Budgetting framework Intermural (MSZ)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date July 2025
Expected Registration December 2026
Orphan drug No
Registration phase Clinical trials

Therapeutic value

Current treatment options Chemoradiatie
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation Op dit moment wordt neo-adjuvante behandeling in Nederland enkel gegeven aan patiënten in stadium 1B en 2. Het is hierdoor nog niet bekend hoe de plaatsbepaling van dit geneesmiddel zal zijn. Het is de verwachting dat mogelijk veel patiënten straks een neo-adjuvante behandeling gaan volgen.
Frequency of administration 1 times every 3 weeks
Dosage per administration 1200 mg
References NCT03456063

Expected patient volume per year

Patient volume

1,096 - 1,828

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR2020 (1) ;
Additional remarks Op dit moment wordt neo-adjuvante behandeling in Nederland enkel gegeven aan patiënten in stadium 1B en 2, dit betreft (418+206+632=1.256 patiënten). Stadium 1B valt buiten scope van deze indicatie (-418). Daarnaast komt mogelijk de groep patiënten die chirurgie ontvangt bij stadium IIIA in aanmerking voor deze therapie, dit betreft 258 patiënten. Over deze laatste groep dient echter nog te worden besloten hoe de behandelingen in de praktijk gaat lopen, gezien er ook voor kan worden gekozen om bij een grotere groep patiënten chirurgie toe te passen (maximaal alle 990 patiënten met Stadium IIIA). Daarnaast zullen er mogelijk enkele patiënten met stadium 3B in aanmerking komen. Om die reden zal het patiëntvolume dat in aanmerking komt 1.096 tot 1.828 patiënten betreffen.

Expected cost per patient per year

Cost 35,000.00 - 55,000.00
Additional remarks Op basis van lijstprijs per vial (1.200mg atezolizumab) van €3.700. Kosten per patiënt per jaar zijn een inschatting in verband met onbekende behandelduur. Voor alle indicaties van atezolizumab geldt een financieel arrangement die is voortgekomen uit de onderhandelingen in de sluis (lopend tot en met 31 december 2026). Zie publicatie in Staatscourant d.d. 6 november 2023.  

Potential total cost per year

Total cost

65,790,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Verschillende indicaties
References Product Development Portfolio

Other information

There is currently no futher information available.