Blinatumomab

Werkzame stof

Blinatumomab

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen

Indicatieuitbreiding IND

Hoofdindicatie

ALL

Uitgebreide indicatie
Blincyto is indicated as monotherapy for the treatment of adults with Philadelphia chromosome negative CD19 positive B-precursor ALL in first or second complete remission with minimal residual disease (MRD) greater than or equal to 0.1%.

1. Product

Merknaam

Blincyto

Fabrikant

Amgen

Werkingsmechanisme

Immunostimulatie

Toedieningsweg

Intraveneus

Toedieningsvorm

Infuus

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Verwachte registratie

Januari 2019

Weesgeneesmiddel

Ja

Registratiefase

Geregistreerd en vergoed

Aanvullende opmerkingen
Negatieve CHMP-opinie juli 2018. De fabrikant heeft een herbeoordeling aangevraagd in september 2018. Positieve CHMP-opinie november 2018. Geregistreerd in januari 2019. Sinds 1 maart 2019 opgenomen in de G-standaard.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Diverse chemo-schema's

Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur

Niet gevonden

Dosis per toediening

15 μg/m2

Bronnen
Gökbuget et al. ASH 2014; Abstract 379 and oral presentation.
Aanvullende opmerkingen
Behandelduur is max. 4 cycli indien response. Cyclus: 4 weken continue infusie (cIV) daarna behandelingsvrij interval van 2 weken.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

20 - 30

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
NKR: b-ALL in totaal 165 patiënten, hiervan hebben 40 patiënten b-ALL met cytogenetische afwijkingen. Inschatting fabrikant 20-30.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

70.000 - 140.000

Bronnen
Medicijnkosten.nl; Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
€2.750,67 per blinatumomab infpdr flacon 38,5 μg + solv 10 ml (uitgaande van 1,7m2). zo'n 50.000 euro per cyclus. Fabrikant (nov 2017): Behandelduur van 1-2 cycli (28 behandeldagen, 28 μg/dag). Uitgaande van 1 behandeling per patiënt jaar: €70.000 - €140.000 p.p.p.j.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

2.625.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

alle indicaties in de Horizonscan Geneesmiddelen en nu ook een fase III studie gestart voor DLBCL.

Bronnen
clinicaltrials.gov

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.