Extended indication

Tecartus is indicated for the treatment of adult patients 26 years of age and above with relapsed or

Therapeutic value

Possible added value

Total cost

13,407,000.00

Registration phase

Registered

Product

Active substance

Brexucabtagene autoleucel

Domain

Hematology

Reason of inclusion

Indication extension

Main indication

ALL

Extended indication

Tecartus is indicated for the treatment of adult patients 26 years of age and above with relapsed or refractory B-cell precursor acute lymphoblastic leukaemia (ALL).

Proprietary name

Tecartus

Manufacturer

Gilead

Mechanism of action

CAR-T therapy

Route of administration

Intravenous

Therapeutical formulation

Intravenous drip

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Additional remarks
Tecartus bevat hetzelfde gen-construct als Axicabtagene ciloleucel (Yescarta). Vanwege een extra verrijkingsstap voor witte bloedcellen in het productieproces wordt dit product beoordeeld als een nieuw medicijn.

Naam werkzame stof voorheen bekend als "autologous anti-CD19-transduced CD3+ cells"

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

ATMP

Yes

Submission date

June 2021

Expected Registration

September 2022

Orphan drug

Yes

Registration phase

Registered

Additional remarks
In juli 2022 is de positieve CHMP opinie ontvangen. De verstrekking van brexucabtagene autoleucel voor deze indicatie voldoet aan de criteria voor toepassing van de sluis, aangezien het verwachte macrokostenbeslag van deze verstrekking €10 miljoen of meer per jaar is en de kosten voor de behandeling €50.000 of meer bedragen. Consequentie van de toepassing van de sluis op basis van dit criterium is dat de verstrekking van brexucabtagene autoleucel voor deze nieuwe indicatie in de sluis wordt geplaatst en vooralsnog geen deel uitmaakt van het basispakket.

Therapeutic value

Current treatment options

Patiënten met een Philadelphia negatieve B-ALL, kunnen behandeld worden met blinatumomab. Inotuzumab kan gegeven worden ongeacht de status van het Philadelphia chromosoom. Tevens kan er gekozen worden voor een nieuwe remissie inductie met chemotherapie, bijvoorbeeld met hoge dosis cytarabine en mitoxantrone (HAM). De keuze hangt af van de eerdere behandelingen, karakteristieken van de B-ALL (expressie van CD19 en CD22, CNS betrokkenheid, ziekteload), de fitheid van de patiënt, het moment van recidiveren. Indien mogelijk kan de behandeling dienen als brug naar allogene stamceltransplantatie.

Therapeutic value

Possible added value

Substantiation

Mediane overleving van patiënten met een R/R ALL behandeld met zowel blinatumomab als inotuzumab ozogamicin als eerste of tweede salvage behandeling hadden was 7,7 maanden (Kantarjian et al). Patiënten met een R/R ALL <25 jaar kunnen worden behandeld met tisagenlecleucel, Maude et al laten in 2018 in een phase 1-2A studie een mediane overall survival zien van 19,1 maanden met dit CAR-T cel product, waar gebruik gemaakt wordt van 4-1BB. In volwassen patiënten met een R/R ALL laten Hay et al lange termijnsdata van een Fase 1-2A studie zien met een anti-CD19 CAR (met 41BB als co-stimulatoir eiwit en een CD4:CD8 ratio van 1:1). Hier wordt bij patiënten die een MRD negatieve remissie bereiken een mediane overleving van 20 maanden gevonden en bij patiënten die geen MRD negatieve CR bereikten een overleving van 5 maanden. In deze studie wordt er een betere event free survival gezien met consolidatie met een allogene stamceltransplantatie na CAR-T cel behandeling. Park et al. laten in patiënten met een R/R ALL behandeld met een anti-CD19 CAR (met het CD28 co-stimulatoire domein) in een fase 1 trial een mediane overall survival zien van 12,9 maanden. In deze studie wordt er geen voordeel gezien bij patiënten die nadien nog een allogene stamceltransplantatie krijgen. De rol van allogene SCT na CAR-T cel behandeling staat derhalve ook nog niet vast. De resultaten uit de ZUMA 3 studie zijn inmiddels ook bekend (NCT02614066), waarbij Tecartus in een fase 1-2 studie onderzocht werd in volwassen R/R ALL patiënten. De mediane response rate was hier 12,8 maanden en de mediane overall survival (OS) was 18,2 maanden.

Duration of treatment

one-off

Frequency of administration

1 times a day

Dosage per administration

Target dosering 1-2 x 10e6 cellen/kg

References
NCT02614066
Kantarjian et al, Cancer 2019
Kantarjian et al, NEJM 2017
Maude et al, NEJM 2018
Hay et al, BLood 2019
Park et al, NEJM 2018
Additional remarks
Eenmalige toediening

Expected patient volume per year

Patient volume

< 41

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
(1) NKR; (2) Ronson et al. 2016, Curr Oncol Rep; (3) Kanker.nl (4) Sellar et al. 2018, Br J Haematol
Additional remarks
Op basis van NKR gegevens van 2018 zijn er 183 patiënten met ALL per jaar (1). Ondanks een verbetering van de remissiepercentages, is ongeveer 10% (18 patiënten) van de volwassen patiënten met ALL in eerste instantie ongevoelig voor de inductieprogramma's (2). Bovendien zal meer dan 50% van de volwassen patiënten die wél een volledige remissie bereiken uiteindelijk terugvallen (2). Dat zijn ongeveer 82 patiënten. Bij elkaar zijn dit 100 patiënten. Circa 41% van de ALL patiënten in Nederland is 26 jaar en ouder (3). Dit komt overeen met 41 patiënten. Circa 18,8% van de patiënten jonger dan 26 jaar zullen relapsen binnen 17 maanden en later in aanmerking komen voor Tecartus (4), maar het is niet bekend hoeveel patiënten dit zullen zijn, vermoedelijk een klein aantal.

Expected cost per patient per year

Cost

327,000.00

Additional remarks
De kosten van een eenmalige infusie van brexucabtagene autoleucel zijn nog niet vastgesteld. brexucabtagene autoleucel bevat hetzelfde gen-construct als Axicabtagene ciloleucel (Yescarta). De verwachting is dat de prijs vergelijkbaar zal zijn. Dit geneesmiddel is voor deze indicatie in de sluis geplaatst.

Potential total cost per year

Total cost

13,407,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension

No

References
Geen indicatie-uitbreidingen op korte termijn verwacht anders dan genoemd in de Horizonscan Geneesmiddelen.

Other information

There is currently no futher information available.