Extended indication Acute sensorineural hearing loss (ASNHL)
Therapeutic value Possible added value
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Brimapitide
Domain Neurological disorders
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Hearing disorders
Extended indication Acute sensorineural hearing loss (ASNHL)
Proprietary name Sonsuvi
Manufacturer Auris
Mechanism of action Tyrosine kinase inhibitor
Route of administration Auricular
Therapeutical formulation Injection
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments Mitogen-activated protein kinase 8 inhibitors. Intratympanische toediening. c-Jun N-Terminal Kinase (JNK) remmer. Het is de eerste van een klasse middelen.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Submission date 2021
Expected Registration 2022
Orphan drug Yes
Registration phase Clinical trials
Additional comments Klinische studies in Europa afgerond in november 2017. In samenspraak met de FDA en EMA wordt een nieuwe pivotal trial gestart.

Therapeutic value

Current treatment options Steroïden, in eerste instantie oraal maar kan ook via injectie in het middenoor. Er zijn meerdere nieuwe therapieën in ontwikkeling in vroege stadia van klinisch onderzoek. In de toekomst worden er dus meer behandelopties verwacht.
Therapeutic value Possible added value
Substantiation Er is een duidelijke unmet need, huidige therapieën hebben een zeer beperkte effectiviteit. De specifieke targeting door brimapitide is potentieel van grote therapeutische waarde.
Dosage per administration 0.4 mg/ml - 0.8 mg/ml
References NCT02561091

Expected patient volume per year

Patient volume

< 1,000

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References SPS; expertopinie
Additional comments SPS: "Figures from the US suggest an annual incidence of 5 to 20 per 100,000, however it is thought that many cases may go unreported. Median age at presentation is around 40 to 54 years, and sex distribution is roughly equal. Teruggerekend naar Nederland zou dit gaan om 850-3.400 personen. Er is een duidelijke unmet need. Brimapitide wordt in de fase 3 trials alleen onderzocht bij mensen met acuut gehoorverlies waarbij de behandeling gestart werd binnen 72 uur na aanvang van het acute gehoorverlies. Inschatting experts: 1.000 patiënten op jaarbasis is een realistisch maximum aantal dat in aanmerking zou kunnen komen voor deze behandeling.

Expected cost per patient per year

References Expertopinie
Additional comments Aangezien de behandeling van acuut gehoorverlies nu weinig effectief is en er sprake is van een unmet need zal bij bewezen effectiviteit van brimapitide waarschijnlijk een hoge prijs gehanteerd worden.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions pijn en ontsteking na een cataract (fase 3)
References https://bciq.biocentury.com/

Other information

There is currently no futher information available.