Extended indication Cabozantinib monotherapy in adults and adolescent patients (aged 12 years and older) with locally ad
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 224,175.24
Registration phase Registered

Product

Active substance Cabozantinib
Domain Oncology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Thyroid cancer
Extended indication Cabozantinib monotherapy in adults and adolescent patients (aged 12 years and older) with locally advanced or metastatic differentiated thyroid carcinoma (DTC), refractory or not candidates to radioactive iodine (RAI) who have progressed during or after prior systemic therapy
Proprietary name Cabometyx
Manufacturer Ipsen
Mechanism of action Tyrosine kinase inhibitor
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Tablet
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional remarks Cabozantinib is een klein molecuul dat meerdere receptortyrosinekinasen (RTK's) remt die betrokken zijn bij tumorgroei en angiogenese, pathologische botremodellering, geneesmiddelresistentie en metastatische progressie van kanker. Cabozantinib werd geëvalueerd op zijn remmende werking tegen een verscheidenheid aan kinasen en werd geïdentificeerd als een remmer van MET (hepatocytgroeifactor-receptorproteïne) en VEGF (vasculaire endotheliale groeifactor) receptoren. Bovendien remt cabozantinib andere tyrosinekinasen inclusief de GAS6 receptor (AXL), RET, ROS1, TYRO3, MER, de stamcelfactorreceptor (KIT), TRKB, Fms-achtige tyrosinekinase-3 (FLT3) en TIE2. De fabrikant geeft daarnaast het volgende aan: CABOMETYX (cabozantinib) tabletten en COMETRIQ (cabozantinib) capsules zijn niet bio-equivalent en mogen niet onderling worden verwisseld.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date August 2021
Expected Registration May 2022
Orphan drug No
Registration phase Registered
Additional remarks Positieve CHMP opinie ontvangen in maart 2022.

Therapeutic value

Current treatment options Voor radioactief refractair schildkliercarcinoom patiënten die falen na een eerdere behandeling met sorafenib of lenvatinib is er momenteel geen tweedelijns behandeloptie beschikbaar.
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation De fase 3 studie (COSMIC-311) heeft de primaire eindpunten op progressie vrije overleving behaald. Mogelijk zal cabozantinib een lijn later ingezet worden.
Duration of treatment Median 4.4 month / months
Frequency of administration 1 times a day
Dosage per administration 60mg
References NCT03690388; Brose et al., The Lancet, July 2021
Additional remarks 60mg (onder 40kg: 40mg) once daily.

Expected patient volume per year

Patient volume

8 - 10

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Fabrikant; NKR
Additional remarks De incidentie schildklierkanker is ongeveer 725 patiënten (NKR, 2020), hiervan heeft ongeveer 86% gedifferentieerd schildklierkanker (papillaire, folliculaire en Hurthle cell carcinoom). De prognose van gemetastaseerd schildklierkanker (stadium IV) is beduidend lager dan stadium I, II, en III ziekte. (5-jaars overleving stadia I - III is >90% versus stadium IV ~ 50%) (NKR). De leeftijd en prognose spelen een rol bij de behandelkeuze. Ongeveer 85% van de DTC patiënten kan curatief behandeld worden, maar 15% (n= 94) zal terugkerend of gemetastaseerd schildklierkanker hebben. Hiervan zal op termijn 66% (n = 61) radioactief jodium refractair worden. Voor schildklierkanker wordt systemische behandeling beperkt ingezet, ongeveer 20% (n = 12) van alle RAI-R DTC patiënten komt vroeg of laat in aanmerking voor een systemische behandeling met lenvatinib en/of sorafenib. De gemiddelde behandelduur met lenvatinib en sorafenib als eerstelijnsbehandeling is ongeveer 14 en 11 maanden respectievelijk. Het is onduidelijk welk aandeel van deze patiënten in aanmerking komt voor een tweedelijnsbehandeling. Het marktaandeel van cabozantinib zal afhangen van de nog onbekende therapeutische waarde van dit middel ten opzichte van de huidige beschikbare therapieën. Uiteindelijke inschatting door expert: maximaal 8-10 patiënten per jaar.

Expected cost per patient per year

Cost > 24,908.36
References G-Standaard Juli 2021; Brose et al., The Lancet, July 2021
Additional remarks AIP cabozantinib (juli 2021): €5.660,99 per 30 dagen. 4,4*€5.660,99 = €24.908,36

Potential total cost per year

Total cost

224,175.24

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

References NCT03755791 (COSMIC-312)
Additional remarks 'Cabozantinib in combinatie met atezolizumab voor volwassen patiënten met gevorderd hepatocellular carcinoom (HCC) die nog geen eerdere systemische behandeling hebben ontvangen'.

Other information

There is currently no futher information available.