Extended indication

Adakveo is geïndiceerd voor de preventie van herhaalde vaso-occlusieve crises bij patiënten met si

Therapeutic value

Possible added value

Total cost

7,087,500.00

Registration phase

Registered

Product

Active substance

Crizanlizumab

Domain

Cardiovascular diseases

Reason of inclusion

New medicine (specialité)

Main indication

Other non-oncological hematological medications

Extended indication

Adakveo is geïndiceerd voor de preventie van herhaalde vaso-occlusieve crises bij patiënten met sikkelcelziekte in de leeftijd van 16 jaar en ouder. Het kan worden gegeven als ‘add-on’-therapie naast hydroxyurea/hydroxycarbamide (HU/HC) of als monotherapie bij patiënten voor wie HU/HC ongeschikt of ontoereikend is.

Proprietary name

Adakveo

Manufacturer

Novartis

Mechanism of action

Vasodilator

Route of administration

Intravenous

Therapeutical formulation

Concentrate for solution for infusion

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Centre of expertise

Kennis- & expertisecentra voor de behandeling van sikkelcelziekte

Additional remarks
Anti-P-selectine monoklonaal antilichaam dat zich bindt aan P-selectine op endotheliale cellen en bloedplaatjes en voorkomt daarmee vaso-occlusie.

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

Submission date

June 2019

Expected Registration

October 2020

Orphan drug

Yes

Registration phase

Registered

Additional remarks
Is geregistreerd op 28 oktober 2020.
EUnetHTA heeft een beoordeling gepland voor deze indicatie (PTJA10). Positieve CHMP-opinie in juli 2020. In de sluis geplaatst voor de indicatie

Therapeutic value

Current treatment options

Hydroxyurea, bloedtransfusies

Therapeutic value

Possible added value

Substantiation

Crizanlizumab helpt pijnaanvallen te voorkomen. Grofweg halveert het aantal pijnaanvallen met het gebruik van dit middel dat effect is additief op het effect van Hydrea. Het zal dus vooral van toepassing zijn op de patiënten met frequente pijnaanvallen gezien de intraveneuze toediening. Wat het effect op orgaanschade zal zijn (osteonecrose, leverschade en mogelijk nierschade) is nog niet duidelijk. De SUSTAIN studie liet voordeel zien van crizanlizumab boven placebo. Het percentage van crizanlizumab-behandelde patiënten (5mg/kg) dat geen vaso-occlusieve crisis (VOC) kreeg was hoger (36% versus 17%, P = .010); 2). Daarnaast was er een 45% reductie in de mediane jaarlijkse rate van VOC's die medische hulp nodig hadden in patiënten met of zonder hydrea (1.63 versus 2.98, P = .010); 3) en er was een drievoudig langere tijd tot de eerste VOC (4.07 versus 1.38 maanden, P < .001).

Frequency of administration

1 times every 4 weeks

Dosage per administration

5,0 mg/kg

References
Fabrikant; Ataga et al. N Engl J Med 2017; 376:429-439; expertopinie;  NCT01895361)

Expected patient volume per year

Patient volume

< 150

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
JWR Sins. Proefschrift. UVA 2017; Peters. Arch Dis Child. 2010 Oct;95(10):822-5; Richtlijn behandeling sikkelcelziekte. Oktober 2017.
Additional remarks
Er zijn in Nederland naar schatting circa 2.500 patiënten met sikkelcelziekte, waarvan 60% (=1.500) volwassenen. Hiervan heeft 15% meer dan 1 vaso-occlusive crisis (VOC) per jaar. De inschatting is dat maximaal 10% van de 1.500 volwassenen in aanmerking zou kunnen komen voor behandeling met crizanlizumab (150 patiënten).

Expected cost per patient per year

Cost

45,500.00 - 49,000.00

References
Fabrikant; GIP-databank
Additional remarks
Uitgaande van een gemiddelde lijstprijs van €3.500 per infuus, komen de kosten per patiënt per jaar uit op maximaal €49.000 voor het eerste jaar (14 infusies) en maximaal €45.500 voor alle volgende jaren (13 infusies). De lijstprijs per vial betreft €1.150 (100mg crizanlizumab). In de sluis geplaatst tot er een financieel arrangement is overeengekomen.

Potential total cost per year

Total cost

7,087,500.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use

No

Indication extension

Indication extension

Yes

Indication extensions

SCD bij kinderen

References
Fabrikant

Other information

There is currently no futher information available.