Extended indication

Extension of indication to include treatment of paediatric patients (age ≥ 6 to < 18 years) with rel

Therapeutic value

Possible added value

Total cost

255,112.00

Registration phase

Registered

Product

Active substance

Crizotinib

Domain

Hematology

Reason of inclusion

Indication extension

Main indication

Aggressive non-Hodgkin’s lymphoma

Extended indication

Extension of indication to include treatment of paediatric patients (age ≥ 6 to < 18 years) with relapsed or refractory systemic anaplastic lymphoma kinase (ALK)-positive anaplastic large cell lymphoma (ALCL) and with unresectable, recurrent, or refractory ALK-positive inflammatory myofibroblastic tumour (IMT)

Proprietary name

XALKORI

Manufacturer

Pfizer

Portfolio holder

Pfizer

Mechanism of action

Tyrosine kinase inhibitor

Route of administration

Oral

Therapeutical formulation

Capsule

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Additional remarks
Proteïnekinaseremmer

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

Submission date

May 2021

Expected Registration

October 2022

Orphan drug

No

Registration phase

Registered

Additional remarks
EMA registratie is verkregen in oktober 2022. Het betreft een indicatie uitbreiding. Crizotinib is al geregistreerd voor:  a) De eerstelijns behandeling bij volwassenen met ALK (anaplastisch lymfoom kinase)-positief, gevorderd/gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). b) De behandeling bij volwassenen met eerder behandeld ALK (anaplastisch lymfoom kinase)-positief, gevorderd/gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC).  c) De behandeling bij volwassenen met ROS1-positief, gevorderd/gemetastaseerd  niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC).

Therapeutic value

Therapeutic value

Possible added value

Substantiation

Momenteel is er geen geregistreerde ALK-remmer voor kinderen in Europa wat problematisch is. ALK remmers zijn zeker effectief bij ALCL en IMT, 2 tumoren die met ALK fusies gepaard gaan en veelal op de kinderleeftijd voorkomen. Ook bij neuroblastoom zijn er ALK-mutaties. Crizotinib is het eerste geneesmiddel dat vooral in de Verenigde Staten onderzocht is en waar in Europa een waiver voor was goedgekeurd door de EMA. De kinderdosering is daar gepusht tot 280mg/m2, met name om te kijken of de neuroblastomen reageren. Er is nu FDA approval voor deze dosering. In Europa hebben we voor de fusieziekten vaker de 165mg/m2 aangehouden. Ook voor ceritinib, brigatinib en lorlatinib lopen op dit moment studies. Het zou een meerwaarde hebben een ALK remmer in te zetten voor deze patiëntpopulatie. Xalkori werd onderzocht bij 22 patiënten met ALCL & 14 patiënten met IMT. De ORR was 86% voor ALCL & 86% voor IMT.

Frequency of administration

2 times a day

Dosage per administration

280mg / m2

References
NCT00939770, https://www.kinderformularium.nl/denekamp-schaal
Additional remarks
De mediane behandelingsduur voor patiënten met ALCL die de 280mg/m2 dosis kregen = 4,2 maanden, en voor patiënten met IMT die de 280mg/m2 dosis kregen is de mediane behandelingsduur 18,9 maanden.
De aanbevolen dosering van crizotinib voor pediatrische patiënten met ALCL of IMT is 280 mg/m2 oraal tweemaal daags tot progressie van de ziekte of onaanvaardbare toxiciteit, in de SmPC wordt een doseringsschema gegeven.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 4

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
Folder Non-Hodgkin-lymfomen, Prinses Maxima Centrum
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?lng=NL&Expert=98841
Richtlijn SKION-ALCL-Recidief
Folder Tumoren van de weke delen, Prinses Maxima Centrum
Casanova et al. 2020 “Inflammatory myofibroblastic tumor: The experience of the European pediatric Soft Tissue Sarcoma Study Group (EpSSG)”
Additional remarks
Jaarlijks zijn er 35-50 kinderen met een non-Hodgkin lymfoom, daarvan heeft 10-20% ALCL (3-10 kinderen) . Van deze 3-10 kinderen is 80% ALK+ (3-8 kinderen), waarvan 25-40% relapsed/refractory is (1-3 kinderen). Maximaal komen er per jaar 1-3 kinderen met ALCL in aanmerking voor behandeling met crizotinib.

IMT
Jaarlijks zijn er 40 kinderen met een wekedelen tumor, daarvan heeft 5% IMT (2 kinderen). Van deze 2 kinderen is 66,7% ALK+ (1-2 kinderen), waarvan 30-50% unresectable, recurrent of refractory is (0-1 kinderen). Maximaal komen er per jaar 0-1 kinderen met IMT in aanmerking voor behandeling met crizotinib.

In totaal gaat het jaarlijks voor beide indicaties om 1-4 kinderen die behandeld kunnen worden met crizotinib. Alle patiënten worden behandeld in het Prinses Maxima centrum.

Expected cost per patient per year

Cost

36,860.00 - 90,696.00

References
taxe Juli 2022
Additional remarks
De AIP (exclusief BTW) voor een verpakking van Xalkori 200mg van 60 stuks is €4.328. De AIP (exclusief BTW) voor een verpakking van Xalkori 250mg van 60 stuks is €4.733. 
De gemiddelde kosten per patiënt voor een ALCL-patiënt bedragen €36.860 en voor een IMT-patiënt €90.696 (voor IMT is de mediane behandelingsduur meer dan een jaar, de kosten voor een heel jaar behandelen = €57.585)

Potential total cost per year

Total cost

255,112.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.