Extended indication Behandeling van volwassen patiënten met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) bij patiënten d
Therapeutic value No estimate possible yet
Registration phase Registration application pending

Product

Active substance Danicopan
Domain Cardiovascular diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Other non-oncological hematological medications
Extended indication Behandeling van volwassen patiënten met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) bij patiënten die worden behandeld met een C5-remmer die klinische evidentie hebben van extravasculaire hemolyse (EVH) (ALPHA).
Manufacturer Alexion
Portfolio holder Alexion
Mechanism of action Complement inhibitor
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Tablet
Budgetting framework Extramural (GVS)
Centre of expertise Radboud UMC Nijmegen

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Particularity New medicine with Priority Medicines (PRIME)
ATMP No
Submission date March 2023
Expected Registration April 2024
Orphan drug Yes
Registration phase Registration application pending

Therapeutic value

Current treatment options C5-complementremmer eculizumab of ravulizumab: De indicatie betreft volwassen PNH patiënten die met een C5-complementremmer worden behandeld en aanvullende behandeling nodig hebben vanwege klinische evidentie van extravasculaire hemolyse
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation De genoemde fase 2 studie (1) laat bemoedigende resultaten zien met duidelijke afname van transfusiebehoefte bij combinatie van danicopan bij C5-remming. Als dit bevestigd wordt in de lopende fase 3 studie dan kan danicopan zeker meerwaarde hebben. Pegcetacoplan (subcutane toediening 2 x per week) is als monotherapie effectief gebleken. Omdat dit naar verwachting als eerste beschikbaar komt, wordt verwacht dat patiënten in eerste instantie hierop over zullen gaan. Maar als er een oraal alternatief komt (iptacopan dan wel danicopan), dan zal dit voor veel patiënten waarschijnlijk de voorkeur hebben.
Duration of treatment lifetime
References NCT04469465; Blood. 2021 Nov 18; 138(20): 1928–1938(1);
Additional remarks Er loopt een gerandomiseerde dubbel blinde fase 3 studie: A Phase 3 Study of Danicopan (ALXN2040) as Add-on Therapy to a C5 Inhibitor (Eculizumab or Ravulizumab) in Patients With Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria Who Have Clinically Evident Extravascular Hemolysis (EVH)

Expected patient volume per year

Patient volume

13 - 74

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References (1) Pakketadvies ravulizumab Zorginstituut https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2021/12/15/pakketadvies-ravulizumab-ultomiris; (2) Kulasekararaj et al 2019 Blood
Additional remarks In de Nederlandse PNH registratie (onderdeel van de internationale PNH registratie) zijn tot begin 2016, 125 patiënten geïncludeerd. Van deze patiënten werd ongeveer de helft behandeld met een C5-complementremmer, te weten eculizumab. Om een schatting te maken van het aantal PNH patiënten dat gebruik zal maken van ravulizumab, wordt er gekeken naar het aantal gebruikers van eculizumab. Op basis van declaratiedata van het Zorginstituut is gebleken dat van 2017 t/m 2020 het aantal PNH patiënten dat eculizumab gebruikte schommelde tussen 70 en 79 patiënten per jaar met een gemiddelde van 74 patiënten. Er was geen stijgende of dalende trend zichtbaar in het aantal patiënten dat eculizumab gebruikte. Om deze reden wordt er in de budget impact analyse bij jaar 1 uitgegaan van 74 PNH patiënten die eculizumab gebruiken (1). Het gaat hierbij om zowel volwassenen als kinderen. Van patiënten met PNH die worden behandeld met eculizumab (83%) en ravulizumab (88%) hebben geen transfusie behoefte meer (2). Er wordt daardoor verwacht dat er ongeveer 13 patiënten in aanmerking zullen komen voor deze behandeling.

Expected cost per patient per year

There is currently nothing known about the expected cost.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Als monotherapie in plaats van als add-on bij C5-remming.
Additional remarks Dit zou de kosten van de patiënt in totaal verminderen.

Other information

There is currently no futher information available.