Extended indication

Nubeqa is indicated for the treatment of adult men with metastatic hormone‑sensitive prostate cancer

Therapeutic value

Possible added value

Total cost

57,820,000.00

Registration phase

Registered

Product

Active substance

Darolutamide

Domain

Oncology

Reason of inclusion

Indication extension

Main indication

Prostate cancer

Extended indication

Nubeqa is indicated for the treatment of adult men with metastatic hormone‑sensitive prostate cancer (mHSPC) in combination with docetaxel and androgen deprivation therapy .

Proprietary name

Nubeqa

Manufacturer

Bayer

Mechanism of action

Antiandrogen

Route of administration

Oral

Therapeutical formulation

Film-coated tablet

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Additional remarks
Androgreenreceptor blokker.

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

ATMP

No

Submission date

March 2022

Expected Registration

March 2023

Orphan drug

No

Registration phase

Registered

Additional remarks
De indicatie-uitbreiding is in maart 2022 ingediend bij de EMA. De fabrikant verwacht registratie in Maart 2023. Positieve CHMP opinie in januari 2023. Darolutamide is in de sluis geplaatst  voor zover verstrekt in het kader van geneeskundige behandelingen met uitzondering van de toepassing voor de behandeling van volwassen mannen met niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker met een hoog risico op het ontwikkelen van gemetastaseerde ziekte: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-9582.html

Therapeutic value

Current treatment options

Docetaxel met ADT of tweede generatie anti-androgeen (abiraterone, enzalutamide, apalutamide) met ADT.

Therapeutic value

Possible added value

Substantiation

De fase 3 ARASENS studie heeft zijn primaire eindpunt gehaald. De overall survival (OS) nam significant toe vergeleken met docetaxel en ADT (HR = 0,68).

Duration of treatment

Median 41 month / months

Frequency of administration

2 times a day

Dosage per administration

600 mg

References
ARASENS (NCT02799602); https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35179323/

Expected patient volume per year

Patient volume

< 1,652

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
BIA darolutamide + docetaxel + ADT (1);
Additional remarks
Op dit moment is het onbekend hoeveel nieuwe patiënten zich jaarlijks presenteren met recurrent mHSPC. De registratiehouder maakt daarom een inschatting van het aantal patiënten met recurrent mHSPC dat behandeld is met docetaxel-ADT. Zij doen dit op basis van de ARASENS studie, een Nederlandse cohort studie van patiënten behandelt met docetaxel-ADT (1 ziekenhuis) en expert opinie. [12, 13] In beide studies is het percentage de novo versus recurrent ongeveer 85% versus 15%. Daarnaast geven klinische experts aan dat 80 tot 85% van alle mHSPC-patiënten de novo is en 15 tot 20% recurrent. Wanneer uit gegaan wordt van de verhouding 85%/15%, kan uitgerekend worden dat er, naast de 1.404 de novo mHSPC-patiënten nog 248 recurrent mHSPC-patiënten in aanmerking komen voor darolutamide-docetaxel-ADT. In totaal komt dit neer op 1.652 patiënten (1).

Expected cost per patient per year

Cost

30,000.00 - 40,000.00

References
G-standaard, november 2021
Additional remarks
Op basis van behandelduur van 12 maanden.

Potential total cost per year

Total cost

57,820,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.