Extended indication For the treatment of severe hypoglycaemia in adults, adolescents, and children aged 2 years and over
Therapeutic value Possible equal value
Registration phase Registration application pending

Product

Active substance Dasiglucagon
Domain Metabolism and Endocrinology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Diabetes
Extended indication For the treatment of severe hypoglycaemia in adults, adolescents, and children aged 2 years and over with diabetes mellitus type 1.
Manufacturer Zealand
Mechanism of action Glucagon analogue
Route of administration Subcutaneous
Therapeutical formulation Injection
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional remarks Stable analogue of glucagon in ready to use pen.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date July 2023
Expected Registration August 2024
Orphan drug No
Registration phase Registration application pending
Additional remarks NCT03378635

Therapeutic value

Current treatment options GlucaGen
Therapeutic value Possible equal value
Substantiation Vergelijkbaar effect op herstel van ernstige hypoglykemie in vergelijking met huidig gebruikte glucagon.
Duration of treatment one-off
References NCT03378635; expertopinie
Additional remarks Single fixed dose

Expected patient volume per year

References GIPdatabank
Additional remarks Totaal aantal glucagon gebruikers in 2016 bedroeg 21.176. Een deel van deze personen zal mogelijk overstappen naar dasiglucagon. Het totaal aantal glucagon gebruikers zal waarschijnlijk niet veranderen door de introductie van dasiglucagon. Dasiglucagon is een analoog van glucagon welke stabiel in oplossing is. Voor de behandeling van een hypoglycemisch coma is dat minder relevant. Het stabiel blijven van glucagon in oplossing zou relevant kunnen zijn bij continue subcutane toediening, dit is echter erg complex. Daardoor wordt er verwacht dat het slechts om een klein aantal patiënten gaat.

Expected cost per patient per year

Cost 40.00
References Medicijnkosten.nl, GIP-databank
Additional remarks Glucagon poeder voor injectievloeistof 1mg kost in juni 2018 €29,80 (medicijnkosten.nl). Totale kosten per gebruiker in 2017 bedroegen €39,50 (GIP-databank). De kosten van dasiglucagon zullen naar verwachting in dezelfde range zijn.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension No
References clinicaltrails.gov
Additional remarks Geen fase 3 studies voor andere indicaties.

Other information

There is currently no futher information available.