Doravirine / lamivudine / tenofovir disoproxil (fumarate)

Stofnaam
Doravirine / lamivudine / tenofovir disoproxil (fumarate)
Domein
Infectieziekten
Reden van opname in Horizonscan
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Virale infecties
Uitgebreide indicatie
Delstrigo is indicated for the treatment of adults infected with HIV-1 without past or present evidence of resistance to the NNRTI class, lamivudine, or tenofovir.

1. Product

Merknaam
Delstrigo
Fabrikant
MSD
Werkingsmechanisme
HIV remmer
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Doravirine (non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor), lamivudine (nucleoside reverse transcriptase inhibitor) en tenofovir disoproxil fumarate (nucleotide reverse transcriptase inhibitor).

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Datum indiening
December 2017
Verwachte registratie
November 2018
Weesgeneesmiddel
Nee
Fase registratie
Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie september 2018. Geregistreerd in november 2018.

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties
Een combinatie van twee of drie antivirale middelen (cART) uit verschillende groepen met verschillende werkingsmechanismen en niet-overlappende resistentieprofielen.
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Zal in de praktijk mn in de switch situatie gebruikt gaan worden gezien gunstig interactieprofiel/ bijwerkingen profiel.Geen neurotoxiciteit.
Behandelduur
doorlopend
Toedieningsfrequentie
1 maal per dag
Dosering per toediening
100/300/300 mg
Bronnen
clinicaltrials.gov, NCT02397096

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 200

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Monitoring Report 2017 (HIV Monitoring, pagina 41), SHM.
Aanvullende opmerkingen
In 2016 waren in Nederland 19.035 mensen met HIV in zorg. 97% hiervan (18.552) was ooit gestart met de antiretrovirale combinatietherapie (cART). Per jaar worden ongeveer 1.000 nieuwe HIV-patiënten verwacht. Naast het vaste combinatiepreparaat doravirine/lamivudine/tenofovirdisoproxil is doravirine ook beschikbaar als mono preparaat (bevat doravirine als enige werkzame stof). Populatie die in aanmerking komt zijn diegenen die vroeger gefaald hebben op nefirapine, of patiënten die behandeld worden met nefirapine (met sprake van veel interacties) omzetten naar dit middel met minder interacties. Inschatting: maximaal 700 patiënten.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
9.600 - 12.000
Aanvullende opmerkingen
In dezelfde orde grootte als huidige STRs die varieren tussen de €800,00 - €1.000,00 per maand (gelijke kosten verwacht).

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

2.160.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Indicatieuitbreiding(en)
Nee
Bronnen
SPS

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.