Doravirine / lamivudine / tenofovir disoproxil (fumarate)

Werkzame stof
Doravirine / lamivudine / tenofovir disoproxil (fumarate)
Domein
Infectieziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Virale infecties
Uitgebreide indicatie
Delstrigo is indicated for the treatment of adults infected with HIV-1 without past or present evidence of resistance to the NNRTI class, lamivudine, or tenofovir.

1. Product

Merknaam
Delstrigo
Fabrikant
MSD
Werkingsmechanisme
HIV remmer
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Doravirine (non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor), lamivudine (nucleoside reverse transcriptase inhibitor) en tenofovir disoproxil fumarate (nucleotide reverse transcriptase inhibitor).

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
December 2017
Verwachte registratie
November 2018
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie september 2018. Geregistreerd in november 2018.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Een combinatie van twee of drie antivirale middelen (cART) uit verschillende groepen met verschillende werkingsmechanismen en niet-overlappende resistentieprofielen.
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Zal in de praktijk met name in de switch situatie gebruikt gaan worden gezien gunstig interactieprofiel/ bijwerkingen profiel. Geen neurotoxiciteit.
Behandelduur
doorlopend
Toedingsfrequentie
1 maal per dag
Dosis per toediening
100/300/300 mg
Bronnen
clinicaltrials.gov, NCT02397096

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 200

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Monitoring Report 2017 (HIV Monitoring, pagina 41), SHM.
Aanvullende opmerkingen
In 2016 waren in Nederland 19.035 mensen met HIV in zorg. 97% hiervan (18.552) was ooit gestart met de antiretrovirale combinatietherapie (cART). Per jaar worden ongeveer 1.000 nieuwe HIV-patiënten verwacht. Naast het vaste combinatiepreparaat doravirine/lamivudine/tenofovirdisoproxil is doravirine ook beschikbaar als mono preparaat (bevat doravirine als enige werkzame stof). Populatie die in aanmerking komt zijn diegenen die vroeger gefaald hebben op nefirapine, of patiënten die behandeld worden met nefirapine (met sprake van veel interacties) omzetten naar dit middel met minder interacties. Inschatting: maximaal 700 patiënten.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
6.000
Bronnen
medicijnkosten.nl
Aanvullende opmerkingen
Doravirine / lamivudine / tenofovir disoproxil tablet100/300/245mg kost € 17,68, uitgaande van 1 tablet per dag voor een een jaar zou dat neerkomen op € 6453,13 per patiënt per jaar (incl. BTW). Exclusief BTW komt dit neer op ongeveer €6.000 euro.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

1.200.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee
Bronnen
SPS

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.