Extended indication Dupixent is indicated for the treatment of eosinophilic esophagitis in adults and adolescents 12 yea
Therapeutic value Possible added value
Total cost 4,500,000.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Dupilumab
Domain Chronic immune diseases
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Other chronic immune diseases
Extended indication Dupixent is indicated for the treatment of eosinophilic esophagitis in adults and adolescents 12 years and older, weighing at least 40 kg, who are inadequately controlled by, are intolerant to, or who are not candidates for conventional medicinal therapy.
Proprietary name Dupixent
Manufacturer Sanofi
Portfolio holder Sanofi
Mechanism of action Interleukin inhibitor
Route of administration Subcutaneous
Therapeutical formulation Injection liquid
Budgetting framework Intermural (MSZ)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date April 2022
Expected Registration March 2023
Orphan drug No
Registration phase Registered and reimbursed
Additional remarks Positieve CHMP opinie december 2022.

Therapeutic value

Current treatment options Zie toelichting, patiënten komen uitsluitend in aanmerking voor dupilumab als er geen klinisch resultaat behaald kan worden met huidige beschikbare behandelopties.
Therapeutic value Possible added value
Substantiation PPI of orale corticosteroïden blijven de eerste lijn van behandeling. Een multimodale therapie bestaande uit topische corticosteroïden, PPI's en eliminatiedieet zal worden geprobeerd voor patiënten die niet reageren op PPI of orale topische corticosteroïden alleen. Dupilumab zal enkel worden gebruikt bij de ongeveer 20% van de patiënten die niet op deze behandelingen reageren. Bovendien wordt dupilumab weliswaar geregistreerd voor gebruik bij patiënten vanaf 12 jaar, maar de piekincidentie van EoE ligt tussen de leeftijd van 20 en 40 jaar. Op basis van behandelrichtlijnen en epidemiologische data zijn er in Nederland ongeveer 200 patiënten die over meerdere jaren verspreid in aanmerking komen om dupilumab voorgeschreven te krijgen na registratie. Het marktaandeel van dupilumab zal de komende jaren naar verwachting afnemen wanneer andere biologicals worden geregistreerd voor de behandeling van eosinofiele oesofagitis.
Frequency of administration 1 times a week
Dosage per administration 300 mg
References Lucendo AJ, Molina-Infante J, Arias Á, et al. Guidelines on eosinophilic esophagitis: evidence-based statements and recommendations for diagnosis and management in children and adults. United European Gastroenterol J. 2017;5(3):335-358.

Expected patient volume per year

Patient volume

100 - 200

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Lucendo et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2016.(1); Dellon et al. Gastroenterology. 2019. (2); Reed CC et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2019 (3); Expert opinie (4);
Additional remarks Er zijn ongeveer 3.000-4.000 EoE patiënten in Nederland. Uit een meta-analyse door Lucendo et al. (1) blijkt dat er een histologische respons van 50% is bij patiënten met EoE die met een PPI behandeld worden. Tweederde van de EoE patiënten in placebo-gecontroleerde klinische studies lieten vervolgens een histologische respons zien op TCS . In een gerandomiseerde studie door Dellon et al. (2) werd een histologische remissie gemeten in 71% van de EoE patiënten die met budesonide werd behandeld en in 64% van de EoE patiënten die met fluticason behandeld werden. Het overgrote deel van de EoE patiënten kunnen dus adequaat behandeld worden met een PPI of TCS. Wanneer de respons toch nog onvoldoende is kan ook nog een combinatie van PPI en/of TCS en/of dieet geprobeerd worden. Er is weinig literatuur beschikbaar over multimodale therapie maar dit heeft ook nog een plaats in het behandelalgoritme vóór dupilumab. In een observationele cohort studie door Reed et al. (3) werd een verbetering van symptomen gerapporteerd voor 82% van de patiënten op multimodale therapie. Rekening houdend met de beoogde indicatiestelling en de effectiviteit van bestaande therapieën voor EoE in beschouwing nemend lijken er 100-200 patiënten die in aanmerking kunnen komen voor een behandeling met een biological, waaronder dupilumab (4).

Expected cost per patient per year

Cost 30,000.00
References Fabrikant;
Additional remarks Op basis van de AIP van voorgevulde injectiespuiten met 300mg dupilumab.

Potential total cost per year

Total cost

4,500,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Prurigo nodularis

Other information

There is currently no futher information available.