Dupilumab

Stofnaam
Dupilumab
Domein
Chronische immuunziekten
Hoofdindicatie
Huidziekten
Uitgebreide indicatie
Atopische dermatitis bij kinderen

1. Product

Merknaam
Duxipent
Fabrikant
Sanofi
Toedieningsweg
Subcutaan
Toedieningsvorm
Injectie
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Recombinant humaan IgG4 monoklonaal antilichaam dat de signaaltransductie van interleukine-4 en interleukine-13 blokkeert.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Bijzonderheid
Indicatie-uitbreiding
Datum indiening
December 2018
Verwachte registratie
Juli 2019
Weesgeneesmiddel
Nee
Fase registratie
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
Verwachte registratie volgens fabrikant: Q4 2019/Q1 2020

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties
Ciclosporine A, Methotrexaat, Azathioprine en Mycofenalaat mofetil/mycofenolzuur
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Momenteel is er geen systemische therapie beschikbaar.
Behandelduur
Niet gevonden

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

150 - 400

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Fabrikant; volksgezondheidenzorg.info
Aanvullende opmerkingen
Inschatting fabrikant bij volwassenen: max. patientvolume: 2780. In opdract van Sanofi heeft NControl de verstrekkingen van 563 apotheken geanalyseerd en nagegaan hoeveel patiënten met een systemische therapie (cyclosporine, methotrexaat, azathioprine, mycofenolaat mofetyl) behandeld zijn in de afgelopen vier jaar. Aangezien deze vier immunosuppressiva ook voor andere indicaties toegepast worden dan atopische dermatitis, zijn er aantal filtratiestappen geformuleerd om zodoende tot een inschatting van het aantal atopische dermatitis patiënten te kunnen komen. Deze filtratiestappen zijn geëvalueerd en geaccordeerd door het Nationaal Expertise Centrum voor Constitutioneel Eczeem UMCU. Van max. naar realistisch patiëntvolume: Op dit moment is ciclosporine het enige geregistreerde geneesmiddel voor de behandeling van atopische dermatitis. Uit de studie van Van der Schaft J et al. blijkt dat 26,4% van de patiënten die met CsA behandeld wordt, in remissie blijft en met CsA goed onder controle is. Realistisch gezien zullen dus patiënten die goed onder controle zijn met CsA (26,4%), niet behandeld worden met dupilumab. Zodoende is het realistische patiëntvolume voor dupilumab 26,4% lager dan het maximale patiëntvolume. Er wordt naar schatting een marktpeneteratie van 10% in 2018, 25% in 2019 en 40% in 2020 verwacht. Dus ongeveer 818 patiënten in 2020. Kinderen maken 16% uit van het totaal aantal personen met constitutioneel eczeem, om die reden de volgende inschatting maximaal 393 patiënten en realistisch 157 patiënten.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
15.000
Bronnen
Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
AIP (exclusief BTW) voor een verpakking van twee stuks voorgevulde injectiespuiten van 300 mg dupilumab bedraagt €1.153,90. Aangezien dosering en dosisfrequentie bij kinderen nog niet bekend zijn, kan er op dit moment geen informatie mbt de verwachte kosten per patiënt per jaar verstrekt worden. Prijs per patiënt per jaar voor volwassenen is ingeschat op €15.000.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

4.125.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee

8. Indicatieuitbreiding(en)

Indicatieuitbreiding(en)
Ja
Indicatieuitbreidingen
Polyposis Nasi
Bronnen
Fabrikant

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.