Extended indication Durvalumab (+/- bevacizumab) in combinatie met TACE in patiënten met locoregionale HCC.
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 8,943,012.00
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Durvalumab
Domain Oncology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Liver cancer
Extended indication Durvalumab (+/- bevacizumab) in combinatie met TACE in patiënten met locoregionale HCC.
Proprietary name Imfinzi
Manufacturer AstraZeneca
Mechanism of action PD-1 / PD-L1 inhibitor
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date 2024
Expected Registration 2025
Orphan drug No
Registration phase Clinical trials
Additional remarks Fabrikant verwacht indiening in 2024 en registratie in 2025.

Therapeutic value

Current treatment options TACE (trans arteriële chemo embolisatie)
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation De verwachting is dat er veel concurrentie tussen de verschillende behandelingen zal zijn. De verwachting is dat deze combinaties vergelijkbaar zullen zijn qua effectiviteit. Het is op dit moment echter nog niet mogelijk de producten direct met elkaar te vergelijken
Frequency of administration 1 times every 4 weeks
Dosage per administration 1500mg (1120mg + bevacizumab)
References NCT03778957 (EMERALD-1)
Additional remarks Behandelduur tot progressie.

Expected patient volume per year

Patient volume

79 - 118

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR 2021;
Additional remarks De incidentie van HCC was 787 patiënten in 2021 (stadia 1-4). Het gaat om een specifieke subgroep BCLC B met goede performance; 10% tot 15%. (79 tot 118 mogelijke patiënten). Het zal gaan concurreren met de andere combinaties.

Expected cost per patient per year

Cost < 90,792.00
References medicijnkosten.nl
Additional remarks De fabrikant geeft aan dat de prijs nog niet bekend is. Inschatting: Uitgaande van een dosis durvalumab van 1.500mg en een toedieningsfrequentie 1x per 4 weken. Prijs per toediening is (3x€2.328)=€6.984 exclusief btw. Bij behandeling van een heel jaar (13 cycli van 4 weken) zou dat neerkomen op €90.792.

Potential total cost per year

Total cost

8,943,012.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.