Extended indication Imfinzi in combination with tremelimumab and platinum-based chemotherapy is indicated for the first-
Therapeutic value Possibly no place in the treatment regimen
Total cost 29,332,800.00
Registration phase Registered

Product

Active substance Durvalumab
Domain Oncology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Lung cancer
Extended indication Imfinzi in combination with tremelimumab and platinum-based chemotherapy is indicated for the first-line treatment of adults with metastatic NSCLC with no sensitising EGFR mutations or ALK positive mutations.
Proprietary name Imfinzi
Manufacturer AstraZeneca
Mechanism of action PD-1 / PD-L1 inhibitor
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional remarks Anti PD-L1 + anti CTLA-4.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date January 2022
Expected Registration January 2023
Orphan drug No
Registration phase Registered
Additional remarks Primaire eindpunten van de MYSTIC trial voor de combinatie tremelimumab/durvalumab zijn niet gehaald. Deze registratie zal gebaseerd zijn op de POSEIDON trial. Positieve CHMP opinie in december 2022. Er is een financieel arrangement van toepassing tot 1 januari 2027.

Therapeutic value

Current treatment options Chemotherapie en immuuntherapie.
Therapeutic value Possibly no place in the treatment regimen
Substantiation Primaire eindpunten van de MYSTIC trial voor de combinatie durvalumab/tremelimumab zijn niet gehaald.
Frequency of administration 1 times every 2 weeks
Dosage per administration 1500 mg durvalumab; 75mg tremelimumab
References NCT03164616 (POSEIDON)
Additional remarks Toedieningsfrequentie: durvalumab 1 maal per 2 weken; tremelimumab 1 maal per 4 weken met een maximum van 4 doses. De behandelduur is nog niet bekend.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 300

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR, uitgezaaide-kanker-in-beeld-rapport.pdf, expertopinie
Additional remarks In 2018 waren er 10.190 diagnoses NSCLC in Nederland. Dit betrof 1.724 patiënten stadium I, 921 patiënten stadium II, 2.452 patiënten stadium III (waarvan zo'n 55% stadium IIIa en zo'n 45% stadium IIIb), 5.062 patiënten stadium IV en 31 patiënten onbekend. Betreft stadium IV. Hier komen nog patiënten bij uit eerdere stadia die verslechteren naar stadium IV. Binnen een jaar is de inschatting dat dit 20% van stadium I/II bedraagt (529 patiënten) en 50% van stadium III (1.226 patiënten). In totaal bedraagt deze groep dus zo'n 6.850 patiënten. Van deze patiënten zal maximaal 65% een eerstelijnsbehandeling krijgen, dat komt neer op minder dan 4.500 patiënten. Deze behandeling zal zijn plaats hierin moeten veroveren. De fabrikant geeft aan zelf 296 patiënten te verwachten.

Expected cost per patient per year

Cost 97,776.00
References G-standaard
Additional remarks Tremelimumab wordt gegeven in dosering 75mg per cyclus (voor de eerste 4 cycli). Durvalumab wordt in combinatie gegeven met pemetrexed. De kosten van tremelimumab en pemetrexed zijn in bovenstaande berekening niet meegenomen. De dosis durvalumab is 1.500mg. Prijs per toediening is (3x €2.328)=€6.984. De eerste 4 cycli wordt dit elke 3 weken gegeven (met of zonder tremelimumab), daarna nog een keer de combinatie bij 16 weken (dus 5x de combinatie) (prijs tot 16 weken is dus 5x€6.984=€34.920). Daarna elke 4 weken durvalumab monotherapie. Voor 6 maanden is dit;(2.616)/4x€6.984=€17.460€34.920=€52.380; voor 52 weken is dit €52.380+26/4x€6.984= €97.776. Voor deze indicatie is een financieel arrangement overeengekomen tot 1 januari 2027.

Potential total cost per year

Total cost

29,332,800.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Nog voor veel indicaties in ontwikkeling, monotherapie en in combinatie met tremelimumab. Meerdere studies teruggetrokken, 1 PhIII studie loopt nog: Monotherapy Versus Single-agent Cytotoxic Chemotherapy in Patients With Mutant EGFR Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) After Failure of at Least 1 Previous EGFR-directed Tyrosine Kinase Inhibitor (TKI) and Platinum-doublet Chemotherapy.

Other information

There is currently no futher information available.